Skip to main content

Halogeenittomat asennuskaapelit

Rekoclean-asennuskaapeleissa käytettävät materiaalit ovat halogeenittomia. Halogeenittomat asennuskaapelit eivät sisällä PVC:tä ja niiden valmistusmateriaalit ovat helposti kierrätettäviä. Halogeenittomien asennuskaapeleiden vaippa- ja eristysmateriaalit ovat ROHS-direktiivin mukaisia polymeerejä, jotka eivät sisällä kadmiumia, elohopeaa, lyijyä, kromia tai bromattuja palonestoaineita.

Halogeenittomien asennuskaapeleiden savunmuodostus on vähäistä eivätkä ne levitä paloa nipussa. Suosittelemme näitä kaapeleita käytettäviksi tiloissa, joissa on paljon ihmisiä ja evakuointi on hankalaa. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväkodit, ravintolat, koulut, vanhainkodit ja julkiset rakennukset.

Uudistunut SFS 6000 -standardi asettaa entistä tiukempia vaatimuksia lääkintätilojen uudisasennuksissa käytettäville kaapeleille. Standardi edellyttää uudisasennuksissa käytettäväksi nippuna paloa levittämättömiä, halogeenittomia ja palossa vähäsavuisia kaapeleita. Aiemmin tällaisia kaapeleita on edellytetty rakennusten uloskäytävien sähköasennuksissa.

Lääkintätiloja koskevan uuden vaatimuksen taustalla on vuonna 2011 sattunut Turun sairaalapalo. Sairaalalaitteille aiheutui palaneiden tavallisten kaapeleiden savusta ja noesta mittavat vahingot, jotka olisi voitu välttää oikean tyyppisellä halogeenittomalla kaapeloinnilla.

Savunmuodostuksella  on merkitystä nopean evakuoinnin kannalta. Rekoclean-tuoteperhe täyttää nämä lääkintätilojen kaapelointien uudet vaatimukset puhtaasti. Rekan kattavaan halogeenittomien Rekoclean- ja palonkestävien Flamerex-kaapeleiden tuoteperheisiin kuuluvat niin asennus- ja voimakaapelit kuin instrumentointi- ja ohjauskaapelitkin. Mukana on myös EMC-häiriösuojattuja kaapeleita.