Skip to main content

Halogeenittomat asennuskaapelit

LiteRex-asennuskaapeleissa käytettävät materiaalit ovat halogeenittomia. Halogeenittomat asennuskaapelit eivät sisällä PVC:tä ja niiden valmistusmateriaalit ovat helposti kierrätettäviä. Halogeenittomien asennuskaapeleiden vaippa- ja eristysmateriaalit ovat ROHS-direktiivin mukaisia polymeerejä, jotka eivät sisällä kadmiumia, elohopeaa, lyijyä, kromia tai bromattuja palonestoaineita.

Rekan Cca-luokan HHJ LiteRex C -asennuskaapelit vaativiin kohteisiin

CPR-siirtymäajan päättyminen 1.7.2017 tuo kaapeleihin uudet paloluokkamerkinnät, kuten Cca, Dca ja Eca, nykyisen käytännön rinnalle. Koska Suomessa sähköasennuksia koskevat standardivaatimukset uudistuvat vasta myöhemmin, käytetään nykyisiä SFS 6000 -vaatimuksia toistaiseksi, uusien koodien rinnalla.

Vaikka 1.7.2017 jälkeen valmistetuilla, rakennustuotteiksi tarkoitetuilla kaapeleilla pitää olla uusi paloluokitus, aikaisempia esim. "F2" tai "F4B" merkittyjä kaapeleita saa edelleen käyttää ja asentaa varastoista pois  - täysin nykyisten asennusvaatimusten mukaisesti. Asennusvaatimusten muutokseen tulee aikanaan liittymään siirtymäaika, mihin asti voidaan toimia nykyisillä vaatimuksilla. Siihen asti aikaisemmat ja uudemmat tuotteet soveltuvat asennettaviksi rinnatusten. CPR-siirtymäaika 1.7.2017 tarkoittaa uusien kaapeleiden laskemista tehtaiden tuotannosta markkinoille, eli kysymys ei ole asennustöihin liittyvästä rajapyykistä.

Halogeenittomat asennuskaapelit

Halogeenittomien asennuskaapeleiden savunmuodostus on vähäistä eivätkä ne levitä paloa nipussa. Suosittelemme näitä kaapeleita käytettäviksi tiloissa, joissa on paljon ihmisiä ja evakuointi on hankalaa. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväkodit, ravintolat, koulut, vanhainkodit ja julkiset rakennukset.

Nykyinen SFS 6000 -standardi asettaa tiukempia vaatimuksia lääkintätilojen uudisasennuksissa käytettäville kaapeleille - jos asennusta ei ole palosuojattu - vastaavalla tavalla kuin edellytetään rakennusten uloskäytävien sähköasennuksissa.

Lääkintätiloja koskevan vaatimuksen taustalla on vuonna 2011 sattunut Turun sairaalapalo. Sairaalalaitteille aiheutui palaneiden tavallisten kaapeleiden savusta ja noesta mittavat vahingot, jotka olisi voitu välttää oikean tyyppisellä halogeenittomalla kaapeloinnilla.

Savunmuodostuksella  on merkitystä nopean evakuoinnin kannalta. Rekan kattavaan halogeenittomien ja palonkestävien kaapeleiden tuoteperheisiin kuuluvat niin asennus- ja voimakaapelit kuin instrumentointi- ja ohjauskaapelitkin. Mukana on myös EMC-häiriösuojattuja kaapeleita.