Skip to main content

Vakioasennuskaapelit

MMJ-vakioasennuskaapeli on kiinteistöjen sisäasennuksissa yleisimmin käytetty kaapeli. Se soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Uppoasennus voidaan tehdä joko putkittaen tai ilman putkitusta. MMJ-vakioasennuskaapelia ei saa asentaa maahan eikä suoraan betonivaluun.

Vakioasennuskaapeleiden PVC on lyijytöntä. Niissä on muovivaippa ja myös johtimien eristys on PVC:tä. Vakioasennuskaapeleiden johtimet ovat yksilankaista hehkutettua kuparia. Ne ovat itsestään sammuvia ja niissä on kolme, neljä tai viisi johdinta. Vakioasennuskaapelit eivät sovellu häiriöalttiiseen asennukseen.