Rekan tutut palonkestävät, halogeenittomat FlameRex FRHF-kaapelit ovat saaneet uuden värin! Kaikkien FlameRex-kaapelien ulkovaippa on nyt entisen punaisen sijaan oranssi. Muutoksen ansiosta kaapelin väritys noudattaa nyt useimpien Euroopan maiden käytäntöä ja standardeja palonkestävien kaapeleiden värityksestä.

Palonkestävät asennukset

Rekan palonkestävien kaapeleiden FlameRex-tuotevalikoima mahdollistaa turvallisemman ympäristön rakentamisen. Tulipalo on yksi pahimmista rakennuksia ja muuta infrastruktuuria haittaavista uhkatekijöistä. Tulipalon riskiä ja tulipalon aiheuttamia vahinkoja voidaan pienentää hyvällä suunnittelulla ja käyttämällä oikeanlaisia, korkealaatuisia materiaaleja ja rakennustuotteita. FlameRex-kaapeli ei välttämättä estä tulipalon syttymistä, mutta tulipalon sattuessa se helpottaa evakuointia ja parantaa sammutustöiden edellytyksiä.

FlameRex FRHF -tuotevalikoima sisältää laajan valikoiman laadukkaita palonkestäviä kaapeleita: asennus- ja voimakaapeleita, EMC-voimakaapeleita ja merkinantokaapeleita. Palonkestävät kaapelit soveltuvat erityisesti asennuksiin, joissa turvallisuus edellyttää hälytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiasyöttöjärjestelmien toimintaa myös tulipalon aikana.

Mitä FlameRex-kaapelin palonkestävyys tarkoittaa käytännössä?

Palon aikana FlameRex-kaapelin toimintakyky säilyy kuparijohtimien päälle kierretyn, palamattoman ja eristävän kiillenauhoituksen ansiosta. Lisäksi halogeenittomien, palonkestävien kaapeleiden savunmuodostus palossa ja palon levittävyys on vähäistä.

Näiden ominaisuuksien ansiosta voidaan kaapelien osalta varmistua, että rakennuksessa muodostuu tulipalon sattuessa vähemmän savua, siellä vapautuu vähemmän myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja eikä tulipalo leviä yhtä helposti kuin perinteisiä, ei-palosuojattuja kaapeleita käytettäessä. Tämän ansiosta pelastushenkilöstön toiminta helpottuu ja aineelliset vahingot pysyvät vähäisempinä.

Laadukkaat ja turvalliset materiaalit kaiken a ja o

Kaapelin rakenne ja siihen käytetyt materiaalit vaikuttavat olennaisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. FlameRex-kaapelit on suunniteltu niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölleen sekä tulipalossa että koko elinkaarensa aikana.

FlameRex-kaapelien oranssi ulkovaippa ja täyteaine on valmistettu halogeenittomasta, termoplastisesta polyolefiiniseoksesta. Johtimien eristeenä on käytetty PEX-materiaalia. Laadukkaiden, halogeenittomien materiaalien ansiosta kaapelit palavat turvallisesti, ja palavassa tai savulle altistuvassa tilassa sijaitsevat elektroniikka, koneet ja rakennusrakenteet kärsivä huomattavasti vähemmän korroosiota ja savun aiheuttamia vaurioita kuin standardikaapeleita käytettäessä.

FlameRex-kaapelien johtimen suojaksi on kierretty mica-nauhaa. Mica-nauha on palamaton materiaali, jolla on erittäin hyvä eristyskyky ja joka estää johtimien oikosulut palamisen aikana. Tämä varmistaa kaapelin toiminnan myös palon aikana.

Valitse kaikki kaapelointitarvikkeet huolellisesti

Palava kaapeli on herkkä mekaanisille vaurioille, joten on tärkeää valita palosuojatun kaapelin kaveriksi palonkestävistä materiaaleista valmistetut kaapelivarusteet. Kaapelitikkaat, -hyllyt ja -kiinnikkeet on valmistettava teräksestä ja niiden on sovelluttava palonkestäviin asennuksiin. Paloturvallisuuden kannalta optimaalisinta on yksittäinen asennus palamattomaan materiaaliin.

FlameRex soveltuu vaativiin kohteisiin

Vaatimukset palossa toimivien, halogeenittomien ja vähän savua muodostavien kaapeleiden käyttämiselle uusissa asennuksissa ovat lisääntyneet. Uusia käyttökohteita ovat mm. sairaalat ja muut hoitotilat, joissa asennustarvikkeiden palonkestävyydestä ja halogeenittomuudesta on katsottu olevan merkittävää hyötyä palotilanteessa. Sitä on myös vaadittu SFS 6000:2017-standardissa. Sähkönsyötön jatkuvuus on edellytyksenä monen hoitotoimenpiteen onnistumiselle.

FlameRex FRHF -kaapelit ovat palonkestäviä, halogeenittomia ja UV-suojattuja. Tavalliseen kaapeliin verrattuna niiden edut ovat ylivoimaiset tulipalon sattuessa. Niiden ansiosta palo leviää hitaammin, mikä antaa sammutushenkilökunnalle paremmat mahdollisuudet estää henkilö- ja materiaalivahinkojen syntymisen. Palossa kaapeleista ei vapaudu mustaa savua ja myrkyllisiä aineita kuten standardikaapeleista. Tämä auttaa ylläpitämään hyvää näkyvyyttä paloalueella ja sen läheisyydessä, helpottaen pelastautumista ja evakuointia. Myös hengitystievammojen riski pienenee merkittävästi.

Turvallisuutensa ja palo-ominaisuuksiensa ansiosta FlameRex-kaapeleita suositellaan käytettäväksi tiloissa, joissa kaapelin pitää toimia palon aikana ja joissa oleskelee paljon ihmisiä ja evakuointi on hankalaa. FlameRex soveltuu erinomaisesti varmistamaan sähköstä riippuvat toiminnot tulipalon aikana kaikentyyppisissä rakennuksissa.

Kattavasti testatut laadukkaat kaapelit

FlameRex-kaapelit testataan kattavasti Reka Kaapelin omassa testilaboratoriossa Keuruulla. Testeihin kuuluvat monipuolisten polttotestien lisäksi erilaiset mekaanista kulutusta ja materiaalikestävyyttä testaavat testimenettelyt. Tuotekehitysvaiheen testauksen lisäksi FlameRex-tuotteet käyvät läpi jatkuvaa testausta ja laaduntarkkailua.

Kaapelin toimintakyky testataan standardien EN 50200, EN 50362 ja IEC 60331-21, -1, -2  mukaisesti. Ulkohalkaisijaltaan alle 20 mm kokoiset kaapelit testataan EN 50200 / IEC 60331-2:n mukaan, ja yli 20 mm kokoiset kaapelit EN 50362 / IEC 60331-1:n mukaan.

IEC 60331-21-testissä kaapelia poltetaan 180 minuutin ajan propaanipolttimesta saatavalla 750°C -asteisella liekillä. Testin aikana johtimissa ei saa tapahtua oikosulkua tai ylikuumenemista. 

EN 50200, EN 50362 ja IEC 60331-1, -2 testissä kaapeli, joka on kiinnitetty seinätelineeseen, poltetaan liekillä propaanipolttimesta 90 minuutin ajan, liekin lämpötila on 830°C. Testissä iskulaite kytkeytyy telineeseen säännöllisin väliajoin. Testin aikana johtimissa ei saa tapahtua oikosulkua tai ylikuumenemista.

Standardien mukaan testatut kaapelit kestävät palossa toimintakykyisinä vähintään standardissa vaaditun ajan. 

Testauksella varmistetaan turvallisuus ja pitkä käyttöikä

Kattavalla testaamisella varmistetaan, että kaapelit ovat käytössä turvallisia ja pitkäikäisiä. Kaapelien materiaaleja ja rakenteita testataan polttotestien lisäksi monipuolisin testausmenetelmin. Kaapeleista testataan mm. eristyslujuutta, sähkönjohtokykyä, pakkasenkestävyyttä, UV-säteilynkestävyyttä ja mekaanista lujuutta.

Jatkuvalla testauksella ja laaduntarkkailulla voimme varmistaa, että asiakkaamme saavat aina turvallista, toimivaa, kestävää ja erittäin pitkäikäistä kaapelia.

FlameRex-kaapelien suositellut käyttökohteet

Turvallisuutensa ja palo-ominaisuuksiensa ansiosta FlameRex-kaapeleita suositellaan käytettäväksi tiloissa, joissa kaapelin pitää toimia palon aikana ja joissa oleskelee paljon ihmisiä ja evakuointi on hankalaa. FlameRex soveltuu erinomaisesti varmistamaan sähköstä riippuvat toiminnot tulipalon aikana kaikentyyppisissä rakennuksissa.

  • Sairaaloiden potilashuoneet
  • Leikkaussalit
  • Ensihoitotilat
  • Teho-osastot
  • Muut hoitotilat
  • Hätäuloskäytävät
  • Tilat, joissa tarvitaan hätävalaistusta
  • Tilat, joissa tarvitaan palossa toimivia hälytysjärjestelmiä
  • Tilat, joissa tarvitaan palossa toimivia ohjaus- ja merkinantojärjestelmiä
FRHF 300/500 V
Palonkestävä ja halogeeniton merkinantokaapeli
Signal cable
Asennuksiin, joissa turvallisuus edellyttää hälytys- ja merkinantojärjestelmien toimintaa myös tulipalon aikana. Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun.

RAKENNE • SS 424 14 75

Paloluokka: F4A

Johdin: Pyöreä kuparilanka

Maadoitusjohdin: Tinattu kuparilanka

Eristys: Mica-nauha ja PEX

Metallivaippa: Alumiinifolio

Johtimien tunnistaminen: Eristevärit HD 308 S2 mukaisesti

Vaippa: Oranssi halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi

 

Sähkönumero

Tunnus BS 7629

Halkaisija (mm) Paino (kg/km) Vakiopakkaus (m) EAN-koodi
0202000 2x1,0+1,0 10 90 100 nippu 6410002020007
0202005 2x1,0+1,0 10 90 500 K5 6410002020052
0202006 2x1,0+1,0 10 90 1000 K7 6410002020069
           
0202007 4x1,0+1,0 12 140 100 nippu 6410002020076
0202008 4x1,0+1,0 12 140 500 K7 6410002020083
0202009 4x1,0+1,0 12 140 1000 K8 6410002020090

 

 

FRHF 0,6/1 kV
Palonkestävä ja halogeeniton asennuskaapeli
FRHF asennuskaapeli
Asennuksiin, joissa turvallisuus edellyttää sähköjärjestelmien toimintaa myös tulipalon aikana. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita. Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun.

RAKENNE • SS 424 14 75

Paloluokka: F4A

Johdin: Pyöreä kuparilanka tai köysi

Eristys: Mica-nauha ja PEX

Johtimien tunnistaminen: Eristevärit HD 308 S2 mukaisesti

Vaippa: Oranssi halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi

Sähkönumero

Tunnus BS 7629

Halkaisija (mm) Paino (kg/km) Vakiopakkaus (m) EAN-koodi
0616070 2x1,5 N 12 160 500 K7 6438176301708
0616071 2x2,5 N 13 200 500 K5 6438176301746
0616072 2x6 N 15 330 500 K8 6438176301784
           
0616073 3x1,5 12 180 500 K7 6438176301821
0616074 3x1,5 S 12 220 500 K7 6438176301869
0616075 3x2,5 S 13 220 500 K7 6438176301906
0616076 3x6 S 16 380 500 K9 6438176301944
0616077 3x10 S 18 530 500 K10 6438176301968
0616078 3x16 S 20 750 500 K10 6438176301982
0616079 3x25 S 26 1530 500 K12 6438176302002
0616080 3x35 S 27 1520 500 K12 6438176302026
0616081 3x50 S 30 2000 500 K14 6438176302040
           
0616082 4x1,5 S 13  210 500 K7 6438176302088
0616083 4x2,5 S 14 260 500 K8 6438176302125
0616084 4x6 S 17 460 500 K9 6438176302163
0616085 4x10 S 19 660 500 K10 6438176302187
0616086 4x16 S 22 920 500 K11 6438176302200
0616087 4x25 S 28 1970 500 K12 6438176302224
0616088 4x35 S 29 2390 500 K14 6438176302248
0616089 4x50 S 33 3180 500 K14 6438176302262
           
0616090 5x1,5 S 14 240 500 K8 6438176302309
0616091 5x2,5 S 15 310 500 K8 6438176302347
0616092 5x6 S 19 560 500 K10 6438176302385
0616093 5x10 S 21 790 500 K11 6438176302408
0616094 5x16 S 24 1140 500 K12 6438176302422
0616095 5x25 S 31 1860 500 K14 6438176302446
0616096 5x35 S 32 2330 500 K14 6438176302460
0616097 5x50 S 37 3140 500 K16 6438176302484
FRHF 450/750 V
Palonkestävä ja halogeeniton ohjauskaapeli
FRHF ohjauskaapeli
Asennuksiin, joissa turvallisuus edellyttää ohjausjärjestelmien toimintaa myös tulipalon aikana. Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun.

RAKENNE • SS 424 14 75

Paloluokka: F4A

Johdin: Pyöreä kuparilanka

Eristys: Mica nauha ja PEX

Johtimien tunnistaminen: Mustat johtimet valkoisella juoksevalla numeroinnilla

Vaippa: Oranssi halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi

 

Sähkönumero

Tunnus BS 7629

Halkaisija (mm) Paino (kg/km) Vakiopakkaus (m) EAN-koodi
0412882 7x1,5 17 300 500 K9 6410004128824
0412883 12x1,5 21 480 500 K11 6410004128831
0412884 19x1,5 25 690 500 K12 6410004128848
0412885 27x1,5 29 940 500 K14 6410004128855
           
0412892 7x2,5 19 420 500 K10 6410004128923
0412893 12x2,5 24 640 500 K12 6410004128930
0412894 19x2,5 29 950 500 K14 6410004128947
0412895 27x2,5 33 1300 500 K14 6410004128954

 

FRHF-EMC 0,6/1 kV
Palonkestävä ja halogeeniton EMC-suojattu voimakaapeli
FRHF emc-kaapeli
Asennuksiin, joissa turvallisuus edellyttää sähköjärjestelmien toimintaa myös tulipalon aikana. Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun.

RAKENNE • SS 424 14 75

Paloluokka: F4A

Johdin: Pyöreä kuparilanka, köysi tai sektorin muotoinen köysi

Maadoitusjohdin: Tinattu kuparilanka

Eristys: Mica nauha ja PEX

Metallivaippa: Cu langat ja folio

Johtimien tunnistaminen: Eristevärit HD 308 S2 mukaisesti

Vaippa: Oranssi halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi

 

Sähkönumero

Tunnus BS 7629

Halkaisija (mm) Paino (kg/km) Vakiopakkaus (m) EAN-koodi
0653401 4x1,5/1,5 16 290 500 K9 6410006534012
0653402 4x2,5/2,5 17 360 500 K9 6410006534029
0653406 4x6/6 20 600 500 K10 6410006534067
0653410 4x10/10 24 860 500 K12 6410006534104
0602227 4x16/16 27 1210 500 K12 6410006022274
0602228 4x25/16 32 1760 500 K14 6410006022281
0602229 4x35/16 31 1950 500 K14 6410006022298
           
0602230 4x50/25 36 2640 500 K16 6410006022304
0602231 4x70/35 38 3540 500 K18 6410006022311
0602232 4x95/50 43 4720 500 K20 6410006022328
0602233 4x120/70 47 5900 500 K20 6410006022335
0602234 4x150/70 51 7130 500 K22 6410006022342
0602235 4x185/95 59 9200 500 K26 6410006022359
0602236 4x240/120 64 11790 400 K26 6410006022366