Skip to main content

Usein kysytyt kysymykset CPR:stä

Ollaanko Reka Kaapelilla valmiita uuteen asetukseen?

Kyllä, olemme valmiita. Tuotannossa tehdään jo CPR-merkittyjä kaapeleita.

 

Missä vaiheessa testaukset ovat ja onko kaikki tehty 1.7.2017 mennessä?

Kaapeleita on testattu ja luokitettu paljon. Testaukset myös jatkuvat osana tuotekehittämistä esimerkiksi erikoisempiin asennuskohteisiin tarvittaville tuotteille tai uusiin asiakastarpeisiin.

 

Mistä tunnistaa CPR:n mukaisen kaapelin?

CPR:n mukaisen kaapelin tunnistaa pakkaukseen merkitystä uudesta CE-merkinnästä jossa on mukana myös paloluokitus, esimerkiksi: Dca-s2,d2,a2  kaikkine lisätietoineen. Uusi paloluokka on merkitty sekä pakkaukseen että kaapeliin.

 

Mistä löydän suoritustasoilmoituksen?

Reka Kaapelin suoritustasoilmoitukset, DoP-dokumentit löytyvät nettisivujen etusivulta löytyvällä DoP-haulla. Voit hakea suoritustasoilmoitusta DoP-numerolla, minkä löydät pakkauksen uuden CE-merkinnän  yhteydestä.

 

Valmistetaanko jatkossa PVC-asennuskaapeleita?

Kyllä valmistetaan eikä kotimaiseen lainsäädäntöön ole tulossa muutoksia tässä suhteessa. Esimerkiksi laadukasta kotimaista REKAn MMJ-asennuskaapelia valmistetaan jatkossakin ja sen CPR-paloluokka on Eca.  

 

Muuttuuko Reka Kaapelilla kaapelikoodit?

Ei muutu. Kaikki koodit pysyvät samana.

 

Mistä tiedän millaiset vaatimukset kaapeleille on ja millaista kaapelia tulee käyttää missäkin rakennuskohteessa?

Rakennustuoteasetuksen nojalla saa kukin maa päättää itse paloturvallisuustasostaan eli siitä, minkä luokan kaapeleita on millaisessakin rakennuksessa tai rakennuksen osassa vähintään käytettävä. Suomessa on 2017 aikana valmisteilla uusitut osat rakennusten sähköasennuksia koskevaan standardisarjaan SFS 6000-4-42, SFS 6000-5-52, SFS 6000-7-710 sekä SFS 6000-8-801 missä käsitellään kaapeleiden vaatimuksia eri tiloissa. Standardien oletetaan valmistuvan syksyllä. Erillinen viranomaispäätös tulee sen jälkeen täsmentämään sitä, miten pitkään keskeneräisiä rakennuskohteita voidaan saattaa valmiiksi nykyisten vaatimusten mukaisina. Tämä on huomion arvoinen seikka senkin vuoksi, että nykyisten vaatimusten mukaisia tuotteita on markkinoilla ja välivarastoissa ja niitä voidaan käyttää myös 1.7.2017 jälkeen.  Muissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa, on omat asennusvaatimukset missä viitataan samalla tavoin CPR-paloluokituksiin. Eri tiloissa voidaan eri maissa kuitenkin vaatia eri luokkia. Pohjoismaissa näyttäisi vaadittavan pääosin luokkia Eca, Dca sekä erikoisemmissa tapauksissa Cca.

 

Missä kaikkialla CPR-merkittyjä kaapeleita tulee käyttää?

CPR paloluokitusvaatimus koskee vain kiinteästi asennettuja kaapeleita rakennuskohteissa. Rakennuskohteita ovat rakennukset sekä vastaavat kiinteät rakenteet kuten tunnelit, sillat tms. Teollisuuden koneiden ja prosessien sähköistykseen tarvittavat kaapelit eivät ole CPR-vaatimuksen piirissä. Eivätkä sähkönjakeluverkon maakaapelit. CPR-paloluokitusta ei käytetä myöskään kaapeleissa jotka on tarkoitettu toimimaan palon aikana ( -FRHF) koska niille on myöhemmin tulossa oma järjestelmänsä.