Skip to main content

Voimakaapeleiden 0,6/1 kV termiset oikosulkuvirrat

Kaapeleiden oikosulkuvirrat taulukoissa on laskettu yhden sekunnin oikosulun kestoajalle. Oikosulkuvirrat kestoajoille 0,2 - 5 s voidaan laskea oheisesta kaavasta.

Oikosulkuvirta I = I1s / t1/2

t = oikosulun kestoaika sekunteina
I1s = yhden sekunnin oikosulkuvirta

Kuparikaapelit

  • MCMK, EMCMK, poikkipinnat 1,5 mm2 - 300 mm2
  • XCMK-HF, FRHF-EMC, poikkipinnat 1,5 mm2 - 300 mm2

Alumiinikaapelit

  • AMCMK, AEMCMK, poikkipinnat 16 mm2 - 300 mm2
  • AXCMK-HF, poikkipinnat 16 mm2 - 300 mm2
  • AXMK, poikkipinnat 16 mm2 - 300 mm2