Skip to main content

Lääkintätilojen uudet halogeenittomat johtojärjestelmät

24.1.2013

Uudistunut SFS 6000 -standardi asettaa entistä tiukempia vaatimuksia lääkintötilojen uudisasennuksissa käytettäville kaapeleille. SFS 6000-7-710 kohta 710.52 edellyttää uudisasennuksissa käytettäväksi nippunakin paloa levittämättömiä, halogeenittomia ja palossa vähäsavuisia kaapeleita.

Aiemmin tällaisia kaapeleita, kuten esimerkiksi SFS 5546 -tasoinen kotimainen tyyppi MMJ-HF, on edellytetty rakennusten uloskäytävien sähköasennuksissa (SFS 6000-4-42 kohta 422.2).

Lääkintätiloja koskevan uuden vaatimuksen taustalla on vuonna 2011 sattunut Turun sairaalapalo. Sairaalalaitteille aiheutui palaneiden tavallisten kaapeleiden savusta ja noesta mittavat vahingot, jotka olisi voitu välttää oikean tyyppisellä halogeenittomalla kaapeloinnilla.

Savunmuodostuksella  on merkitystä nopean evakuoinnin kannalta. Reka Kaapeli Oy:n Rekoclean-tuoteperhe täyttää nämä lääkintötilojen kaapelointien uudet vaatimukset puhtaasti. Rekan kattavaan halogeenittomien Rekoclean-kaapeleiden ja Flamerex-turvakaapeleiden tuoteperheisiin kuuluvat niin asennnus- ja voimakaapelit kuin instrumentointi- ja ohjauskaapelitkin. Mukana on myös EMC-häiriösuojattuja kaapeleita. Lääkintätilojen uudistuneisiin vaatimuksiin soveltuvia Rekan valmistamia halogeenittomia ja turvakaapeleita kotimaisin tyyppimerkinnöin ovat mm. MMJ-HF, EMCMK-HF, AEMCMK-HF, XCMK-HF, AXCMK-HF, MMO-HF, KLMA-HF, REDAK-HF, KJAAM-HF, FRHF ja FRHF-EMC.