Skip to main content

Uloskäytävien johtojärjestelmien kaapelointi (SFS 6000-4-42 kohta 422.2)

19.6.2014

Nykyinen pelastuslaki 1.7.2011 edellyttää turvallista poistumista tulipalosta. Perustaso turvalliselle ja nopealle poistumiselle on se, että uloskäytävät ja kulkureitit niille pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Rakentamismääräysten mukaan uloskäytävään ei saa sijoittaa sellaisia tarvikkeita, rakennusosia eikä laitteita, jotka lisäävät palokuormaa tai savunmuodostuksensa takia vaarantavat henkilöturvallisuutta. Tämä vaatimus koskee myös uloskäytävissä olevia kaapeleita.

Uudisrakennuskohteet pitää suunnitella siten, että uloskäytäviin ei sijoiteta muita kaapeleita kuin itse uloskäytävän valaistuksen, pistorasioiden ja turvajärjestelmien kaapelit. Jos uloskäytäviin joudutaan pakottavista syistä asentamaan muita kaapeleita, esim. keskusten syöttökaapeleita, niin palosuojaus luokan EI 30 mukaan on ensisijainen vaihtoehto, ja sitä pitää käyttää aina kun se on mahdollista. Paloturvallisten, vähäsavuisten ja halogeenittomien kaapeleiden käyttö ei siinä tapauksessa ole välttämätöntä, mutta kuitenkin suositeltavaa.

Jos kaapeleiden palosuojaus EI 30 mukaisella koteloinnilla ei ole mahdollista, voidaan sen sijasta käyttää parempien palo-ominaisuuksien mukaisia kaapeleita, jotka täyttävät testausstandardien EN 60332-3 (kaapelien nippupoltto), EN 60754 (kaapelimateriaalien halogeenittomuus; kuten vanha standardikin EN 50267) ja EN 61034 (vähäinen savunmuodostus) vaatimukset. Tällaisesta ratkaisusta on kuitenkin sovittava etukäteen rakennusvalvontaviranomaisten kanssa jo ennen toteutusta. Rakennusvalvontaviranomainen saattaa edellyttää ratkaisusta puolueettoman tutkimuslaitoksen tai paloturvallisuusasiantuntija puoltavaa lausuntoa turvallisuustason riittävyydestä. Näin menetellen voidaan välttää tilanteita, joissa rakennusvalvontaviranomiasten vaatimukset aiheuttaisivat muutoksia jo rakennetuille kaapeloinneille.

Savunmuodostuksella on merkitystä nopean evakuoinnin kannalta. Reka Kaapeli Oy:n Rekoclean-tuoteperhe täyttää nämä uloskäytävien kaapelointien vaatimukset puhtaasti. Rekan kattavaan halogeenittomien Rekoclean-kaapeleiden ja Flamerex-turvakaapeleiden tuoteperheisiin kuuluvat niin asennnus- ja voimakaapelit kuin instrumentointi- ja ohjauskaapelitkin. Mukana on myös EMC-häiriösuojattuja kaapeleita. Uloskäytäviin soveltuvia Rekan valmistamia halogeenittomia ja turvakaapeleita kotimaisin tyyppimerkinnöin ovat mm. HHJ Ultralight, MMJ-HF, EMCMK-HF, AEMCMK-HF, XCMK-HF, AXCMK-HF, MMO-HF, KLMA-HF, REDAK-HF, KJAAM-HF, FRHF ja FRHF-EMC.