Skip to main content

Kelan tukeminen ja sitominen

Tue kelat kuljetuksen aikana kiiloilla (kela-alustalla), ja sido ne liinoilla tai ketjuilla. Näin estetään kelojen liikkuminen kuljetuksen aikana.

Aloita kuormaaminen edestä. Ensimmäisen kelan tulee nojata etulaitaa vasten auton ja / tai kärryn akselipainot huomioiden. Peräkkäisten kelojen laippojen tulee olla vastakkain. Näin vältetään se, että kelat eivät pääse menemään vierekkäin ja vahingoittamaan kaapeleita.

Tarvittaessa voidaan käyttää myös välipuuta. Kelat tulee pääsääntöisesti sitoa keskeltä kolmella liinalla, korkeat kelat mahdollisuuksien mukaan myös päältä.

 

Kun käytät kiiloja, kiinnitä ne vielä lavaan nauloilla.

Kun käytät kangasliinoja, huomioi, että keskireiän reunat voivat rikkoa liinan. Suojuksien käyttäminen on suositeltavaa.