Skip to main content

Kaapelinvalmistuksen alkuajat

Raaka-aineista kuparilanka ostettiin suurimmaksi osaksi Outokummulta Porista ja ohuet langat Suomen Kaapelitehtaalta. Eristykseen ja vaippaan käytettävät muovirakeet hankittiin Englannista.

Kaapelien myyntiä hoiti tuolloin helsinkiläinen edustusliike, jonka asiakkaina oli sekä asennusliikkeitä että sähkölaitoksia. Uudet koneet mahdollistivat vuonna 1962 myös maakaapeleiden valmistuksen. Samalla yhä suuremman sähkönjohtokyvyn omaavia asennuskaapeleita voitiin ottaa valmistusohjelmaan. Uusien tuotantolinjojen myötä tehdastilat alkoivat käydä ahtaiksi.

Kaapelitehtaan uudisrakennuksen vastaanotto Sahanmäessä 1965 merkitsi pääsyä omiin, uusiin tehdastiloihin. Samana vuonna muodostettiin erillinen osa­keyhtiö, RE-KA Oy, joka toimi itsenäisenä Rentto Oy:n tytäryhtiönä. Vuonna 1989 siitä tuli konsernin emoyhtiö.  

Vuodesta 1966 REKA on kuulunut Suomen Sähkötukkuliikkeiden liittoon. Jäsenyys mahdollisti tukkuliikkeiden hyödyntämisen ja vei REKAn myynnin aivan uusille urille. Vuonna 1970 yhtiön nimi muutettiin Kaapelitehdas REKA Oy:ksi.