Skip to main content

Henkilöstö luo yrityksen

Reka Kaapelilla on pitkä historia suomalaisessa teollisuudessa. Meitä rekalaisia on tänä päivänä noin 240. Tarjoamme henkilöstölle monipuolisia ja haasteellisia työtehtäviä.

Luomme edellytykset ammatillisille kasvulle ja oman työn kehittämiselle. Urapolkuja on monia, ja lukuisat henkilöt ovatkin suorittaneet työn ohessa mm. erilaisia sähkö- ja elektroniikka-alan tutkintoja osaamisensa syventämiseksi. Tuemme omaehtoista koulutusta myös taloudellisesti. 

Henkilöstön  kokonaisvaltaista hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisää vilkas vapaa-ajan harrastustoiminta ja fyysisen kunnon ylläpitoon tähtäävä liikunta. Huolehdimme henkilöstöstä panostamalla aktiivisesti työsuojeluun, työterveyshuoltoon ja jaksamiseen.

Kohtelemme henkilöstöä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Haluamme olla tavoiteltu ja arvostettu työnantaja nyt ja tulevaisuudessa!