Skip to main content

Laadunhallinta

Laadunhallintaan kuuluvat laadunohjaus ja -varmistus.

Ohjauksella pyrimme täyttämään vaatimukset, jotka asiakkaat ja standardit meille asettavat. Varmistuksen tavoitteena on saavuttaa asiakkaiden luottamus ja tavoitteiden toteutuminen. Koestamot ja testauslaboratoriot kehittävät ja varmistavat laadunhallintaamme.