Skip to main content

Sähkölaboratorio

Kaapelin tarkoitus on johtaa sähköä luotettavasti ja turvallisella tavalla, joten sen sähkönjohtokyvyn ja eristysominaisuuksien mittaus on testauksen perusta.

Sähkölaboratoriossa voidaan tehdä johdinmetallien johtokyky- ja eriste- sekä vaippamateriaalien eristysvastusmittaukset.