Skip to main content

Energiateollisuuden kaapelit

Sähkö tuotetaan voimalaitoksissa, joista se siirretään kantaverkon ja paikallisten jakeluverkkojen kautta yrityksiin ja koteihin. Viime aikojen myrskyt ovat nostaneet esiin ikääntyvän sähköverkon haavoittuvuuden ja yhteiskunnan vaatimukset luotettavasta sähkönsaannista.

Verkkoyhtiöt ovat aloittaneet sähköverkkojen laajamittaiset peruskorjaukset, jotka viedään läpi tulevina vuosina. Rakentamalla voimakkaita sääilmiöitä ja vaativia olosuhteita paremmin kestäviä sähköverkkoja varmistetaan samalla yhteiskunnan toimintakyvyn säilyminen.

Reka Kaapelin keski- ja suurjännitekaapelit mahdollistavat sähköverkkojen siirtämisen maan alle. Tämä on osoittautunut luotettavaksi tavaksi välttyä myrskyjen aiheuttamilta sähkökatkoilta. Suomessa keski- ja suurjännitekaapeleiden käyttö painottuukin säävarmojen verkkojen rakentamiseen ja verkkojen käyttövarmuuden parantamiseen.