Skip to main content

Kaapelit asuin- ja toimistorakentamiseen

Rakennusten sähköistys ja kaapelointi on kehittynyt paljon viime vuosikymmenien aikana. Hyvällä suunnittelulla voidaan etukäteen varautua tulevaisuuden muutoksiin ja lisääntyviin tarpeisiin.

Uudisrakentamisen ohella vanhojen rakennusten sähköjärjestelmät ovat tyypillisiä kaapelointikohteita. Nykypäivänä on tarjolla paljon erilaisia sähköisiä ratkaisuja, joilla voidaan lisätä rakennusten käyttö- ja asumismukavuutta. Rakennusten kaapeloinnissa käytetään yleisimmin asennus- ja nousukaapeleita.

Reka Kaapelin palonkestävät  kaapelit soveltuvat kohteisiin, joissa sähkönsyöttö pitää turvata myös tulipalon aikana. Nämä kaapelit soveltuvat erityisesti asennuksiin, joissa turvallisuus edellyttää hälytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiasyöttöjärjestelmien toimintaa myös tulipalon aikana. Palonkestävien kaapeleiden käyttöä suositellaan myös tiloissa, joissa kaapelin tulee toimia palon aikana ja joissa oleskelee paljon ihmisiä ja evakuointi on hankalaa. Uusia käyttökohteita ovat sairaalat ja muut hoitotilat, joissa asennustarvikkeiden palonkestävyydestä ja halogeenittomuudesta on katsottu olevan merkittävää hyötyä palotilanteessa.