Skip to main content

Kaapelit tuulipuistoihin

Tuuli syntyy ilman liikkuessa ilmamassojen lämpötila- ja paine-erojen seurauksena. Tuulivoimassa ilman virtauksien liike-energia muunnetaan sähköksi tuuliturbiineilla. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, jonka tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, maahan eikä veteen. Tuulivoiman tuotantoon parhaiten soveltuvat alueet sijaitsevat rannikoilla, merialueilla, tuntureilla ja monin paikoin myös sisämaassa.

Ranta- ja maakohteiden tuulivoimalarakentaminen on investointikustannuksiltaan tehokasta verrattuna ulommaksi rannasta ja merelle tai saariin rakennettaviin tuulivoimaloihin. Tämän osoittaa myös se, että valtaosa suomalaisista tuulivoimalahankkeista sijaitsee ranta- ja maa-alueilla. Ne voidaan toteuttaa luotettavasti Reka Kaapelin kotimaisilla DryRex voimakaapeleilla.

Dryrex-tuotteet ovat tuulivoimaloiden energiansiirtoverkkoon soveltuvia keskijännitekaapeleita. Ne voidaan sijoittaa suoraan maahan myös ranta-alueilla ja rannikon rantaviivasta ulospäin työntyvissä pengerryksissä. DryRex-kaapelit soveltuvat myös toistuvasti tai jatkuvasti märkään maaperään.

Reka Kaapelilla on jo vuosien kokemus tuulivoimaloiden sisäisistä nousukaapeleista. Reka R-tuotesarjan halogeenittomat ja palosuojauksella varustetut voimakaapelit ovat koeteltuja ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja myös kotimaassa kokoonpantavien tuulivoimalaitosten komponenteiksi.

Tuulipuiston sisäiset yhteydet toteutetaan yleensä maakaapelointina. Tuulipuiston kaapeloinnilla voimalat liitetään toisiinsa ja sähkö siirretään puistosta alueverkkoon tai valtakunnalliseen verkkoon. Yleensä tuulipuistoissa on kaapeloinnit sähkölle ja tiedonsiirrolle, sähköasema ja mahdollisesti myös suurjännitelinja valtakunnan verkkoon liittymiseksi.