Reka Kaapelista ensimmäinen hiilineutraali kaapelin tuottaja 1.11.2021 alkaen

Reka Kaapeli on tehnyt järjestelmällisesti töitä ympäristötavoitteidensa eteen ja yritys on pystynyt pienentämään CO₂-päästöjä 80 % vuoteen 2019 verrattuna. Jäljelle jäävät päästöt Reka Kaapeli kompensoi 1.11.2021 alkaen saavuttaen hiilineutraaliuden oman toiminnan osalta.

Reka Kaapelin kaikki kolme tuotantolaitosta sekä toimistotilat siirtyivät hyödyntämään täysin päästötöntä, CO2-vapaata sähköä vuonna 2020. Kaapelinvalmistus kuluttaa runsaasti sähköä, joten vaihtaminen vihreään prosessisähköön pienensi merkittävästi tuotannon hiilijalanjälkeä. Keuruun ja Riihimäen tehtaille asennettiin myös aurinkovoimalat, joiden avulla saadaan tuotettua energiaa arviolta 130 000 kWh vuodessa.

– Olemme ensimmäinen hiilineutraali kaapelin tuottaja, ainakin päämarkkina-alueillamme, kertoo toimitusjohtaja Jukka Poutanen.

Reka Kaapelin oman toiminnan hiilijalanjäljen laskentaa varten on yhteistyössä AFRY Finland Oy:n kanssa kehitetty laskuri. Laskelmien perusteella saadut oman toiminnan jäljelle jäävät päästöt on saatu pienennettyä vuoden 2019 tasosta 2630 tn CO2e arviolta 480 tn CO2e tasoon vuonna 2021. Nämä jäljelle jäävät päästöt Reka Kaapeli hyvittää laadukkaan ja läpinäkyvän Gold Standard-sertifioidun sekä puro.earth-sertifioitujen projektien avulla saavuttaen hiilineutraaliuden (Scope 1 ja 2) 1.11.2021 alkaen.

Päästökompensaatio tapahtuu investoimalla aurinkoenergiahankkeeseen Intiassa, kotimaiseen rakennuksien hiilensidontahankkeeseen sekä ruotsalaiseen biohiilihankkeeseen. Kompensaatio toteutetaan yhteistyössä kansainvälisessä vapaaehtoisen päästökaupan verkostossa toimivan Nordic Offsetin kanssa.

Oman toiminnan päästöiksi luetaan yrityksen suorat kasvihuonepäästöt kuten kaapelin valmistuksesta aiheutuvat päästöt, prosesseissa ja ajoneuvoissa käytettävät polttoaineet sekä ostoenergian päästöt eli käytetyn sähkön ja lämmityksen päästöt.

Reka Kaapeli jatkaa edelleen ilmastotekoja tavoitteenaan pienentää merkittävästi oman toiminnan päästöjä sekä parantaa energiatehokkuutta. Yritys on tehnyt myös suunnitelman ajoneuvokannan sähköistämisestä.

Kompensointihankkeet

Aurinkoenergiahanke Intian Karnatakan Guttigolissa, GS ID 6760

Hankkeessa asennetaan 100 MW aurinkopaneeleja Guttigolin kylään, joka sijaitsee Karnatakan osavaltiossa Lounais-Intiassa. Aurinkopaneelit on kytketty kansalliseen verkkoon ja tuottavat puhdasta, edullista sähköä. Suurin osa Intian sähköstä saadaan vielä fossiilisista polttoaineista, ja uusiutuvien energialähteiden rakentaminen syrjäyttää CO2-päästöjä.

Hanke edistää paikallista kestävyyttä ja koulutusta tukemalla Guttigolinkouluja ja tarjoamalla asukkaille työpaikkoja. Projektitoimintaa varten on vuokrattu maata sen laillisilta omistajilta, eikä projekti aiheuta vahinkoa alkuperäiskansojen oikeuksille.

Hiilidioksidin pysyvä poisto Ekovillaan, puro.earth

Hiilidioksidi sitoutuu rakennuksien eristysmateriaaliin, joka on valmistettu kierrätetyistä sanomalehdistä. Hiilidioksidin poistoa pidetään pitkäkestoisena, kun se tapahtuu rakennuksien rakentamisen avulla. Ekovilla-lämpöeristettä voidaan käyttää sekä uudisrakentamisessa ettävanhojen talojen kunnostamisessa, ja sen hiilivaraston arvioidaan säilyvän ainakin 50 vuotta.

Eristeessä käytetty kierrätyspaperi on peräisin kestävästi kasvatetusta puusta, minkä vuoksi Ekovilla sitoo enemmän hiiltä kuin sen tuottamisessa syntyy.

Biohiilihanke, puro.earth

Hjelmsätertuottaa paikallisen FSC-sertifioidun metsätalouden tähteistä biohiiltä, jota käytetään maanmuokkaukseen ja ympäristön parantamiseen Ruotsissa. Pyrolyysiprosessissakäytetty energia saadaan aurinkopaneeleista ja ylimääräinen lämpö hyödynnetään kiinteistöissä. Jokainen tonni biohiiltä sisältää 94% hiiltä.

Biohiilen käyttö maanparannusaineena lisää satoisuutta, vähentää lannoitteiden tarvetta ja parantaa maaperän rakennetta.