Asiakas ei aina saa sitä, mitä on luvattu?

Sekä Suomen markkinavalvontaviranomainen Tukes että Ruotsin vastaava Boverket ovat käynnistäneet rakennustuoteasetuksen (CPR) edellyttämän markkinavalvonnan kaapeleille. Viranomaisen tehtävänä kun on valvoa CE-merkittyjen tuotteiden, tässä tapauksessa kaapeleiden, vaatimusten mukaisuutta.

Uusia paloluokkia, joita harmonisoitu tuotestandardi EN 50575 edellyttää, ei ole aina helppoa saavuttaa. Erityisen vaativaa on palokäyttäytymisen laatukriteerien lisäksi pitää huoli siitä, että kaapelin asennusominaisuudet eivät kehitystyön myötä heikkene. Lisää vaikeusastekerrointa tulee, kun kaapeleiden tuotannossa on varmistettava laadun pitävyys tasaisen hyvänä näillä molemmilla alueilla aina ensimmäisestä valmistetusta metristä viimeiseen ja valmistuserästä toiseen.  Se vaatii paitsi osaamista ja kykyä kehittää, myös halua varmistaa laatua ja ylläpitää sitä.

Meillä Reka Kaapelissa on oma CTC Cable Test Center, kaapeleiden CPR-polttotesteihin pätevä testauslaboratorio Keuruulla. Ainoana laatuaan CTC-laboratoriomme tarjoaa polttotestausta myös ulospäin. Kokemuksemme palosuojatuista kaapeleista on pitkä. Polttotestauslaboratoriomme tukee tuotteidemme kehittämistä CPR-vaatimuksiin ja nopeuttaa myös niiden virallista luokittamista. Se on mahdollistanut myös kilpailevien tuotteiden tason selvittämistä.

Kaapeleiden uuden paloluokituksen hyvänä tarkoituksena on lisätä rakennusten paloturvallisuutta. Sen uudet vaatimukset tekevätkin, mikäli sähköasennuksiin käytettävät kaapelit ovat vaaditun standardin mukaisia. Viime aikoina markkinoille on kuitenkin tullut monenlaisia tuotteita ja myös viitteitä, ettei niin välttämättä aina ole.

Seuratessamme markkinoita, olemme viime aikoina kiinnittäneet huomiota kentällä esiintyvien CPR-kaapeleiden laatuun. Tehdessämme standardin edellyttämiä testauksia muiden valmistajien tuotteille, on testeissä käynyt ilmi, että paremmin paloturvallisiksi, esimerkiksi Cca-luokkaan tai jopa sitä korkeammalle mainostettujen tuotteiden tulokset ovatkin olleet aivan muuta mitä myyjä tai valmistaja siitä ilmoittaa. Testitulokset antavat aiheen epäillä, että asiakkaille toimitettu tavara ei taida aina vastata sitä, mitä on luvattu?

Olemmeko nyt odottamassa sitä ensimmäistä uutista, jossa tulipalo leviää huonolaatuisten kaapeleiden vuoksi? Tilannetta, jossa tiukan hintakilpailun jälkeen asennetut kaapelit eivät sitten käytännössä täyttäneetkään niille luvattua CPR-paloluokkatasoa. Kuka kantaa silloin vastuun?

Valvovat viranomaiset Suomessa ja Ruotsissa, Tukes ja Boverket, ovat parhaillaan mukana eurooppalaisessa yhteishankkeessa, missä selvitetään CPR-kaapeleiden tasoa markkinoilla. Odotan kiinnostuneena, miten ne reagoivat, mikäli hanke paljastaa tuotteita, joiden CPR-luokitus ei täytä sitä mitä luvataan. Pitääkö ”luokattomat” kaapelit siinä tapauksessa vaihtaa? Jos testaustulos osoittaa, ettei edes asennuskohteeseen vaadittu minimitaso täyty, mitä mahtaa tuumia kiinteistön omistaja? Nukkuisiko yönsä silti rauhassa?

Reka Kaapelissa tiedämme miten tärkeitä laadun tasaisuuden vaatimukset ovat. Paitsi, että testaamme uutuuskaapeleitamme, seuraamme myös kaapeleidemme laatua valmistuksessa. Vaadimme itseltämme, että jokainen Rekalta lähtevä kaapeli on laadultaan sitä mitä pitääkin. Se on sekä meidän että asiakkaidemme ehdoton etu.

CPR-kaapeleiden paloturvallisuuskysymyksissä olemme rauhallisin mielin. Meillä on oma testauslaboratorio. Peruskaapeleista meillä on ollut olemassa laaja palosuojattujen halogeenittomien kaapeleiden valikoima. Niiden lisäksi olemme nyt kehittäneet vaativampaan paloturvallisuusluokkaan Cca-s1,d1,a1 uusia tuotteita, jotka tulevat markkinoille marraskuussa 2019. Tämän jälkeen Rekan tarjoama on markkinoiden laajin ja käytettävien kaapeleiden hallinta työmailla entistä helpompaa, kun kuhunkin kohteeseen valittavia laatuja voidaan rajata.