Vastuullisuus

Olemme tukemassa kestävää energiantuotantoa. Tuotantomenetelmiemme sekä -teknologiamme avulla syntyy laadukkaita sekä pitkäikäisiä kaapeleita esimerkiksi uusiutuvan energiantuotannon tarpeisiin. Kaapeleidemme avulla on mahdollista rakentaa älykkäitä sähköverkkoja, jotka ovat osa kestävän kehityksen mukaista infrastruktuuria.

Motivoitunut, hyvinvoiva ja työssään viihtyvä henkilöstö on toimintamme edellytys. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista kehittämällä työntekijöidemme osaamista sekä panostamalla työterveyteen, työturvallisuuteen ja jaksamiseen. Meille on myönnetty Avainlippu-tunnus merkiksi suomalaisesta työstä.

Vastuullista liiketoimintaamme ohjaavat Reka Kaapelin strategia ja arvot. Olemme myös sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä asettaneet toiminnallemme ympäristötavoitteita.

Reka Kaapeli osaksi YK:n Global Compact -verkostoa

Global Compact hyväksyi Reka Kaapeli Oy:n marraskuussa osaksi verkostoaan. UN Global Compact on YK:n vuonna 2000 perustama vapaaehtoinen, maailman suurin yritysvastuuta edistävä globaali aloite sekä yrityksille että muille organisaatioille. Se tarjoaa jäsenilleen vastuullisuuden viitekehyksen, jonka periaatteet ja tavoitteet tunnetaan kaikkialla maailmassa.

An icon of a goal fulfilled in the form of a clear pond in the middle of a lush forest. 3d rendering.

Reka Kaapeli sitoutuu Science Based Targets -päästövähennysaloitteeseen

Reka Kaapeli tulee määrittämään päästövähennystavoitteet, jotka tukevat Pariisin ilmastosopimuksen linjausta rajoittaa maapallon lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Tavoitteet koskevat niin Reka Kaapelin omaa toimintaa (Scope 1 & 2) kuin koko toimitusketjua (Scope 3).

Taustalla aurinkovoimala ja tuulivoimala, edessä SBTi-logo ja Business-logo

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu on luonteva osa Reka Kaapelin liiketoimintaa ja tavoitteemme on olla maailman vihrein kaapelin tuottaja.  Tuottamalla kestäviä kaapeleita uusiutuvaan energian tuotantoon edistämme osaltamme ekologisempaa sekä kestävämpään energia-alaa. Myös pienentämällä ympäristön kuormitusta tuotannossamme edistämme kestävää sekä puhtaampaa tulevaisuutta.

Riihimäen tuotantolaitos ylhäältä

Henkilöstömme

Meillä on pitkä historia suomalaisessa teollisuudessa ja tänä päivänä meitä ammattitaitoisia rekalaisia on noin 270. Haluamme kehittää työntekijöidemme osaamista sekä sitouttaa ja kannustaa heitä erinomaisiin suorituksiin.Tavoitteemme on turvallinen ja tehokas työympäristö, jossa on otettu huomioon henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Rekan henkilökuntaa poseeramassa rivissä

Kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet YK:n Kestävän Kehityksen tavoitteisiin

 

Ilmoituskanava

Reka Kaapeli Oy on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii kaikin tavoin edistämään eettisiä toimintatapoja, toimimaan eettisesti ja hyvin liiketoimintatavoin. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyksiin liittyen mahdollisesti laittomaan tai epäeettiseen toimintaan.