Kaapeleiden tekniset tiedot

Täältä löydät erilaisia teknisiä tietoja ja yksityiskohtia valmistamistamme kaapeleista. Tietoja voidaan hyödyntää mm. suunnittelu-, hankinta- ja jälleenmyyntitoiminnoissa.

Voimakaapeleiden 0,6/1 kV termiset oikosulkuvirrat

Kaapeleiden oikosulkuvirrat taulukoissa on laskettu yhden sekunnin oikosulun kestoajalle. Oikosulkuvirrat kestoajoille 0,2 – 5 s voidaan laskea oheisesta kaavasta.

Oikosulkuvirta I = I1s /√t

t = oikosulun kestoaika sekunteina
I1s = yhden sekunnin oikosulkuvirta

Kuparikaapelit

– MCMK, EMCMK
– XCMK-HF, FRHF-EMC

Tuotekohtaiset kuparivoimakaapeleiden oikosulkuvirrat

Alumiinikaapelit

– AMCMK, AEMCMK
– AXCMK-HF
– AXMK

Tuotekohtaiset alumiinivoimakaapeleiden oikosulkuvirrat

 

Johtimien tasavirtaresistanssit

Taulukoissa on ilmoitettu kupari- ja alumiinijohtimien tasavirtaresistanssit lämpötiloissa 20 °C, 40 °C, 60 °C, 70 °C ja 90 °C.

Kuparijohtimet

– Yksilankaiset ja kerratut EN/IEC 60228 luokka 1 ja 2
– Kuparijohtimisten kaapeleiden konsentriset
– Hienolankaiset EN/IEC 60228 luokka 5

Tuotekohtaisen kuparijohtimien tasavirtaresistanssit

Alumiinijohtimet

– Yksilankaiset ja kerratut EN/IEC 60228 luokka 1 ja 2
– Alumiinijohtimisten kaapeleiden konsentriset

Tuotekohtaisen alumiinijohtimien tasavirtaresistanssit