Laatu

Meille Rekalla laatu on ensiarvoisen tärkeää ja siksi panostamme siihen jokaisessa prosessimme vaiheessa.  Asiakaslähtöisyys on strategiamme kulmakivi, haluamme toimittaa asiakkaillemme parasta kaapelia nopeasti ja täsmällisesti. Hyvinvoivat työntekijät sekä ympäristövastuu muodostavat hyvinvoivan yrityksen, vastuullisuus ja laatu kulkevat Rekalla käsi kädessä.

Valmistamme pitkällä ammattitaidolla markkinoiden laadukkaimmat tuotteet, kehitämme toimintaprosessejamme ja investoimme tuotantotekniikkaan. Jatkuva prosessiemme parantaminen takaa tuotevalikoimamme uudistumisen ja laajentumisen.

Raaka-aineiden hankinnassa käytämme toimittajia, jotka ottavat huomioon oman toimintansa ympäristövaikutukset. Tuotannossa minimoimme syntyvän jätteen määrän, sekä kierrätämme ja lajittelemme kaiken mahdollisen.

Varmistamme laatu- ja toimintajärjestelmämme toimivuuden sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Panostamme työntekijöidemme perehdyttämiseen ja kouluttamiseen, jotta työntekijöillämme on valmiudet turvalliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn. Haluamme pysyä arvostettuna työnantajana nyt ja tulevaisuudessa.

Tavoitteenamme on huolehtia toiminnan laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti. Toimintakäsikirjamme täyttää laatuasioissa ISO 9001 -standardin

Lataa REACH- ja RoHS-vaatimustenmukaisuustodistus

Kehitämme ja arvioimme laatuamme jatkuvasti. Laadunhallinnalla varmistamme toimintamme, palveluidemme ja tuotteidemme tasokkuuden.

Laadunhallintaan kuuluvat laadunohjaus, laadunvalvonta ja -varmistus. Ohjauksella vastaamme asiakkaiden ja standardien asettamiin vaatimuksiin. Laadunvalvontamme varmistaa työvaihekohtaisen laadukkuuden. Koestamot ja testauslaboratoriot kehittävät ja varmistavat tuotteidemme laadun.

Kaapelin testausta

Sähkölaboratorio

Sähkölaboratoriossa mittauksen perusta on kaapelin eristysominaisuuksien mittaus. Sähkölaboratoriossa tehdään johdinmetallien johtokyky- ja eriste- sekä vaippamateriaalien eristysvastusmittaukset.

Polttotestauslaboratorio

Palovahinkojen ehkäisyssä tärkeää on paloa hidastavat, vähäsavuiset sekä palossa toimivat kaapelit. Palo on aina ennalta-arvaamaton, minkä vuoksi todellisia tilanteita jäljitellään erilaisin testein. Polttotestauslaboratoriomme toimii tuotekehityksemme runkona ja tuotannon laadunvarmistuksen osana. Lisätietoa eri polttotestausmenetelmistä löydät CTC-polttotestauslaboratoriomme sivuilta.

 

Kannattava liiketoiminta on toimintamme elinehto, mikä edesauttaa meitä kestävyystavoitteiden toteuttamisessa ja saavuttamisessa. Ammennamme voimaa jatkuvasta kehittymisestä ja kehittämisestä.

Muovilaboratorio

Kaapelituotteita kehitetään jatkuvasti. Muovilaboratoriomme vastaa alan haasteisiin. Kaapelistandardit antavat lähtökohdan kaapelin testaukseen, minkä lisäksi laboratoriossamme testataan myös kaapelimateriaalien keston äärirajoja.

Testauslaboratorion asiantunteva henkilöstö palvelee kaikkia Reka Kaapelin liiketoiminta-alueita ajanmukaisin testausmenetelmin ja -laittein.

Suurjännitekoestamo

Keski- ja suurjännitekaapelit testataan Riihimäen suurjännitekoestamossa.

Jokaiselle kelapituudelle suoritetaan jännitekoe eristyslujuuden ja kaapelin eheyden toteamiseksi. Eristyksen laadun valvonnassa tehdään myös osittaispurkausmittaus, jolla varmistetaan, että kaapelin eristys on homogeeninen ja sähkökenttä jakautuu tasaisesti.

Suurjännitekoestamon testijännitteet ulottuvat 230 kV:iin saakka. Häiriösuojatussa testihuoneessa osittaispurkausmittaukset voidaan suorittaa kaapeleille, joilta vaaditaan alle 2pC tason saavuttamista.