Sovellusalueet

Teollisuus

Kaapeleita tarvitaan eri teollisuudenalojen laitteiden ohjauksessa ja sähkönsyötössä. Teollisuuden kaapeleilta vaaditaan monenlaisia erityisominaisuuksia, kuten luotettavuutta sekä kestävyyttä kovissa olosuhteissa.

Asuin- ja toimistorakentaminen

Sähköisillä ratkaisuilla lisätään rakennusten käyttö- ja asumismukavuutta. Uudisrakentamisen ohella myös vanhojen rakennusten sähköjärjestelmien linjasaneerauksilla pystytään vastaamaan sähköisten ratkaisujen lisääntyvään tarpeeseen.

Infra

Infrarakentaminen mahdollistaa toimivan yhteiskunnan sekä sujuvat kulkuyhteydet. Se pitää sisällään laajan kirjon erilaisia kohteita, joissa kaapeleiden ja sähköverkkojen luotettava toiminta on äärimmäisen tärkeää.

Verkonrakennus

Vaativia olosuhteita ja voimakkaita sääilmiöitä kestäviä sähköverkkoja rakentamalla varmistetaan yhteiskunnan toimintakyvyn säilyminen myös tulevaisuudessa. Käyttämällä keski- ja suurjännitekaapeleita sähköverkot voidaan siirtää maan alle, mikä on luotettava tapa välttyä esimerkiksi myrskyjen aiheuttamilta sähkökatkoilta ja – vioilta.

Tuulivoima

Tuulivoiman avulla voidaan vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä, säästää luonnonvaroja sekä saavuttaa vähitellen hiilineutraali tulevaisuus.

Aurinkovoima

Aurinkoenergiaa hyödyntämällä voidaan vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä sekä säästää luonnonvaroja.

Palvelinkeskukset

Digitalisaation myötä tietoliikenteen määrä on voimakkaassa kasvussa, mikä lisää kysyntää palvelinkeskuksille. Palvelinkeskuksista on tullut ratkaiseva tekijä älykkään sekä modernin yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Sähköajoneuvojen latausasemien sähköistys

Hybridi- ja sähköautojen osuus autokannasta on voimakkaassa kasvussa, mikä yhdessä voimistuvien ympäristöarvojen kanssa vauhdittaa latausinfran rakentamista. Rekan valikoimista löytyy sopivat kaapelituotteet niin julkisten, taloyhtiöiden, yritysten kuin kotitalouksienkin latausasemien sähköistykseen.