Kaapelitietoa

Tämä osio sisältää teknistä tietoa Reka Kaapelin valmistamista kaapeleista.

CE vaatimustenmukaisuus ilmoitukset

Reka Kaapelin tuoteperhekohtaiset CE ilmoitukset.

Kaapeleiden tekniset tiedot

Teknisiä tietoja ja yksityiskohtia Reka Kaapelin valmistamista kaapeleista. Tietoja voidaan hyödyntää mm. suunnittelu-, hankinta- ja jälleenmyyntitoiminnoissa.

Sähkökaapelityypit

Reka Kaapelin tuotevalikoimaan kuuluu asennuskaapeleita, ohjaus- ja instrumentointikaapeleita, palonkestäviä kaapeleita, voimakaapeleita sekä keski- ja suurjännitekaapeleita.

Kaapelisanasto

Yleisimmin käytettyjä kaapeleihin liittyviä termejä.

Kaapeliohjeet

Täältä löydät ohjeita kaapeleiden käsittelyyn ja käyttöön.