EPD osaksi Reka Kaapelin toimintaa

Käsi, jonka kämmen kannattelee läpinäkyvähkö maapalloa, jonka ympärillä kulkee tietoverkko ja ikoneita, kuten sähköauton lataus, CO2, EPD, jne.

EPD (Environmental Product Declaration) on kansainvälisiin standardeihin perustuva ympäristöarviointi, jolla voidaan kertoa luotettavasti tuotteen ympäristövaikutukset. Erityisesti rakennusteollisuudessa käytössä ollut malli on leviämässä voimalla myös muille aloille. Reka Kaapeli on lähtenyt tähän kehitykseen mukaan ottamalla EPD:n osaksi omaa toimintaansa.

Mistään ihan pienestä asiasta ei ole kysymys. Lähes vuoden olemme tehneet  EPD:n eteen töitä ja nyt on ensimmäinen virallinen standardien mukainen EPD alumiinivoimakaapeleihin hyväksytty.

EPD:n taustalla on LCA-laskentamalli, jossa käydään läpi koko tuotteen elinkaaripäästöt raaka-aineista tuotantoon, toimituksiin sekä lopulta tuotteen kierrätykseen asti. Jokaisen vaiheen ympäristövaikutukset arvioidaan ja lopputuloksena on luotettava vertailukelpoinen ympäristöseloste. Luotettavuuden takaa standardoitu laskentamalli sekä verifioidun ulkopuolisen tarkastuslaitoksen antama hyväksyntä.

EPD ei sinällään takaa, että tuote olisi ympäristöystävällinen. Sen sijaan se ilmoittaa vertailukelpoisesti kansainvälisiin standardeihin perustuen tuotteen ympäristövaikutukset. Samalla se auttaa meitä tarkemmin näkemään ne kehityskohteet, joihin meidän kannattaa huomio kiinnittää omassa toiminnassamme seuraavaksi.


Kysyntä tuli asiakkailta

Kun aloitimme projektin noin kaksi vuotta sitten, oli aihe kaapelipuolella uusi ja kysyntää asiakkaiden suunnalta ei vielä juurikaan ollut. Nyt tilanne on selvästi muuttunut. Vaikka suoranaisia vaatimuksia ei juuri ole, niin keskusteluissa ja kyselyissä EPD tulee vastaan yhä useammin. Tuntuu, että nyt tähän asiaan on tosissaan herätty.

Olemme erityisesti halunneet tuoda osaamista talon sisälle. Heti projektin alussa hankimmekin EPD-laskentaan soveltuvan ohjelmiston sekä lisää koulutusta ja näiden myötä meillä on nyt osaaminen elinkaariarvioinnin ja EPD:n tekoon. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että EPD-prosessissa käytettäisiin ulkopuolisia konsultteja. Vaikka osaamisen hankkiminen oli kallis ja aikaa vievä tehtävä, saadaan siitä nyt monipuolisemmin hyötyjä irti. Ensinnäkin pystymme nyt toimimaan joustavammin ja kustannustehokkaammin asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäksi tuotteen ympäristöarviointikokonaisuus voidaan tehdä juuri sellaiseen tasoon, kuin asiakkaan todellinen tarve edellyttää. Vaihtoehtona verifioidulle EPD:lle saattaa tarkoitukseen riittää myös elinkaariarvio eli LCA, joka arviointi toteutetaan täysin vastaavasti, mutta sillä ei ole kolmannen osapuolen verifiointia. Hyvin usein myös pelkkä tuotteen hiilijalanjälkilaskenta saattaa olla paras ratkaisu tarpeeseen. Kun tarpeet arvioidaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti säästetään usein sekä aikaa että rahaa, sillä kokonaisen EPD:n tuottaminen ei synny sormia napsauttamalla.

EPD on ollut haastava, mutta palkitseva oppimisprosessi. Lopputuloksena on nyt toimintamalli, joka pystyy sopeutumaan asiakkaan tarpeeseen ja joka hyödyntää laajasti digitaalisuutta.