Hyvinkään tuotanto osaksi Riihimäen yksikköä

Reka by Nexans Riihimäki

Hyvinkään tuotanto osaksi Riihimäen yksikköä:

Kaksi selkeää osaamiskeskusta toimivat syksystä 2024 lähtien Keuruulla ja Riihimäellä.

Elokuussa 2022 tiedotimme suunnitelmistamme, jotka koskivat mm. Hyvinkään tuotantolaitoksen toimintojen siirtämistä Riihimäen kiinteistöön. Tämän jälkeen HyRisee-projektiksi kutsumamme hanke on ottanut harppauksen eteenpäin; projekti on valmistumassa syksyllä 2024.

– Hankkeen tavoitteena on keskittää Reka Kaapelin osaaminen ja investoinnit. Projektin valmistuessa meillä on kaksi selkeää osaamiskeskusta, joissa valmistamme ja kehitämme tuotteita, palveluita ja osaamista, kertoo Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtaja Martin Forssell.

Syksystä 2024 lähtien Keuruun osaamiskeskus keskittyy asennus-, ohjaus- ja instrumentointikaapeleihin sekä CTC -polttotestauslaboratorion palveluihin. Riihimäen osaamiskeskus puolestaan keskittyy suurjännite-, keskijännite- ja 1kV -voimakaapeleihin.

Yhtiön pääkonttori säilyy edelleen Hyvinkäällä eikä muutos koske myyntikonttoreiden toimintaa.

Uusi varastotila parantaa turvallisuutta ja materiaalihallintaa

HyRisee-projektia suunniteltaessa lisätilan tarve oli Riihimäen kiinteistössä ilmeinen. Reka Kaapelin käyttöön vapautui lisätilaa Riihimäen tuotantolaitoksella, minkä lisäksi toteutettiin laajennusosa. Laajennustyön pääurakoitsijana toimi RTA Oy.

Vapautuneeseen lisätilaan rakennetaan uudenlainen varastotila, nk. supermarketti, josta raaka-aineet tilataan tuotantolinjoille.

– Uuden varastotilan ansiosta pystymme esimerkiksi parantamaan turvallisuutta ja tarkentamaan materiaalinhallintaa, sanoo Reka Kaapelin tuotantojohtaja Anne Tillgren.

Varaston logistiikan hahmottamiseen käytettiin mainitsemisen arvoista menetelmää:

Supermarket-materiaalivaraston simulointi legoilla

– Simuloimme varaston logistiikkaa legojen ja paperille piirrettyjen hyllylayoutien avulla. Simuloinnin avulla pyrimme selvittämään esimerkiksi sitä, millä tavalla tavaroiden varastointi yhteen paikkaan vaikuttaa työntekoon käytännössä, Tillgren kertoo.

Tärkeimpiä tavoitteita Reka Kaapelilla on nimenomaan turvallinen ja tehokas työympäristö. Ammennamme voimaa toimintamme jatkuvasta kehittämisestä sekä innovoinnista.

Linjojen siirtourakka käynnissä

Tällä hetkellä HyRisee-projektissa on käynnissä koneiden siirtourakka. Linjojen siirto Hyvinkäältä Riihimäelle on aloitettu huhtikuussa ja jotain muutoksia on tehty jo aikaisemmin. HyRisee-projektin valmistuessa myös sosiaalitilat ja sisäänkäynti kokevat muodonmuutoksen, jolloin ne palvelevat paremmin sekä omaa henkilöstöä kuin kaikkia tehtaalla vieraileviakin.