”Jos jotain ei osaa ensimmäisellä kerralla – aina joku auttaa”

Eda vaippalinjan edustalla

Reka Kaapelin ja Hyrian RekryKoulutus starttasi yhteistyössä vuoden 2022 alussa. Rekrykoulutettaville on avautunut kokonainen uusi maailma kaapelin valmistuksen parissa. Yksi RekryKoulutuksessa mukana olleista on Eda, joka kertoo uuden oppimisen olleen mielenkiintoista, ammattisanastoa myöten. Aiemmin Eda on työskennellyt vuosia raitiovaunun ja linja-auton kuljettajana. Nyt hän jatkaa Rekalla rekrykoulutuksesta suoraan kausityöntekijäksi kaapelinvalmistukseen vaippalinjalle.

Eda huomasi RekryKoulutuksen netissä ja haki viimeisenä hakupäivänä. Jo seuraavana päivänä kilahti vastausviesti, jossa hänen kerrottiin päässeen mukaan koulutukseen. Koulutus alkoi Hyriassa viikon teoriakoulutuksella, jossa käytiin läpi tietoa Reka Kaapelista ja kaapelinvalmistuksesta. Teoriaopinnoissa tutustuttiin myös työturvallisuuteen, sähköturvallisuuteen ja ensiaputaitoihin.

Eda kehuu Hyrian koulutusta kattavaksi ja kouluttaja Markoa huipputyypiksi, joka saa ihmiset innostumaan. Asiat käytiin läpi johdonmukaisesti ja kärsivällisesti, jotta kaikki varmasti sisäistivät opitun asian.

Edan työ on säännöllistä vuorotyötä ja työpaikka lähempänä kotia verrattuna aiempaan. Hän arvostaa paikallisuutta ja säännöllistä työrytmiä.

– Elämää pystyy suunnittelemaan eri tavalla, vuorotyö mahdollistaa läsnäolon lapsen arjessa. On esimerkiksi mahdollisuus auttaa ekaluokkalaista läksyissä heti koulun jälkeen.

Kaapelinvalmistuksessa vaippalinjalla Edan työtehtäviin kuuluu kaapelin asettamista kelalle, jotta kaapeli lähtee ”juoksemaan” kelalle oikein. Koneelta säädetään kulloisenkin kaapelikelan mitat ennen ajoa. Kun kaapeli on juoksutettu kelalle, lopuksi Eda katkaisee kaapelin. Vaippalinja on pitkä ja siellä työskennellään aina pareittain, yksi työntekijä linjan alkupäässä ja toinen loppupäässä

Eda työssä laittamassa uutta kaapelikelaa ja säätämässä mittoja koneelta

Edan oppimistaktiikka on ollut opetella ensin yksi kokonaisuus huolellisesti ennen seuraavaan työtehtävään siirtymistä. Hän haluaa laajentaa osaamistaan mahdollisimman paljon, koska se mahdollistaa kaapelivalmistuksen opiskelun monipuolisesti ja tuo vaihtelua työhön. Muun muassa langanveto on työvaihe, jonka hän haluaisi oppia.

”Ihmiset on ystävällisiä ja auttavaisia, se on kaikista mukavinta tähän asti. Jos ei esimerkiksi osaa jotain asiaa heti ensimmäisellä kerralla, kukaan ei todellakaan sano mitään negatiivista. Sitähän tapahtuu kaikille, kun kaikki on aivan uutta.”

Hyvän työporukan lisäksi Eda on erityisen tyytyväinen siihen, että hän saa tehdä käsillään ja olla liikkeessä. Hän pitää myös työn itsenäisyydestä ja rauhallisuudesta. Aiemmassa asiakaspalveluammatissa asiakkaille oltiin jatkuvasti läsnä ja vuorot olivat parhaimmillaan 12-tuntisia, mikä teki työstä välillä kuluttavaa.

Eda kertoo oppivansa parhaiten itse tekemällä ja toivookin, että hänelle annetaan rohkeasti vastuuta tehdä itse, eikä varsinkaan tehdä mitään hänen puolestaan. Edan mukaan Rekalla saa ja pitääkin olla itse aktiivinen. Hän pyrkii aina kysymään, olisiko vielä jotain mitä hän voisi tehdä.

Myös yrityksen puolelta uudet työntekijät on otettu ilolla vastaan, oma-aloitteisille ja aktiivisille ihmisille on aina tarve. Rekalla ammattitaitoa ja aktiivista asennetta arvostetaan. Kaikille työntekijöille pyritään takaamaan turvallinen ja kannustava ilmapiiri panostamalla työsuojeluun, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Rekalla työurat ovatkin keskimäärin pitkiä ja yrityksessä viihdytään.

Lue lisää Rekasta työnantajana: reka.fi/ura-rekalla/