Skip to main content

CPR

CPR eli rakennustuoteasetus tulee kaapeleiden osalta voimaan 1.7.2017. Reka Kaapeli valmistautuu uuteen lainsäädäntöön varmistamalla, että kaikki tuotteemme on testattu ja merkitty asetuksen vaatimalla tavalla määräpäivään mennessä.

Rakennustuoteasetus ja kaapelit lyhyesti

EN 50575 on eurooppalaisen rakennustuoteasetuksen (CPR, EU 305/2011) mukainen työkalu.

  • EU-asetuksessa määritellään rakennuksiin ja muihin infrastruktuurikohteisiin kiinteästi asennettavaksi tarkoitettujen kaapeleiden palokäyttäytymiselle seitsemän paloturvallisuusluokkaa (Aca–Fca) ja kolme alaluokkaa (s, d, a).
  • Koskee sähkönsyöttö- ja tietoliikennekaapeleita, joita käytetään rakennustuotteina, mutta ei koske paloturvallisuuskaapeleita ja eräitä muita erikoiskaapeleita, joille säädetään oma asetus myöhemmin.
  • Paloturvallisuusluokituksen tyyppitestaus on suoritettava riippumattomassa, akkreditoidussa testilaboratoriossa.
  • Pakolliset suorituskykytestit: lämmönluovutus savunmuodostus, palon levittämättömyys palavien pisaroiden muodostus ja happamuus.
  • Erilaisissa rakennuksissa ja kohteissa sovellettavien CPR-paloluokkien minimivaatimuksien  valinta on annettu kunkin EU-maan tehtäväksi. Luokitus- ja testausjärjestelmä on kuitenkin sama kaikissa maissa.
  • Valmistajien on lisättävä tuotteen pakkaukseen CE-merkintä, tuotteeseen tai tuote-etikettiin rakennustuoteasetuksen mukainen suorituskykyluokka kaapelin palokäyttäytymisestä sekä saatettava suorituskykyvakuutus (DoP), jossa virallisesti vakuutetaan kaapelin suorituskyky rakennustuotteena, kaikkien asiakkaiden saataville näiden omalla kielellä.
  • Kaapelien uusi CPR-luokitus astuu voimaan 1.7.2017. Siirtymäkausi alkoi 10.6.2016. Siirtymäkauden aikana valmistajat voivat saattaa markkinoille tuotteita, joissa on joko vanhat tai uudet merkinnät.
  • Monissa maissa kansalliset viranomaiset työstävät edelleen päätöksiä näiden uusien luokkien kohdennetusta soveltamisesta sähköasennusmääräyksiin.
  • 1.7.2017 alkaen valmistajien on noudatettava uusia luokitussääntöjä ja luovutettava vaaditut tiedot, kun uusia tuotteita saatetaan markkinoille. Tukkukauppiaat voivat myydä ja asentajat käyttää varastoissaan olevia vanhoja tuotteita myös siirtymäkauden jälkeen.

 

Mikä CPR? Lue aiheesta tarkemmin kertova artikkeli tästä.

Miten rakennustuoteasetus vaikuttaa Rekan kaapeleihin? Katso esitysmateriaali tästä.