Reka Kaapeli avasi kaapelien polttotestauslaitoksen Keuruulle

Reka Kaapeli on avannut kaapelien polttotestauslaboratorion Keuruulle. Cable Test Center on Suomen ensimmäinen CPR-polttotestejä tarjoava polttotestauslaboratorio, ja se tulee merkittävästi tehostamaan Rekan tuotekehitystyötä. Laboratorio tarjoaa testauspalveluja myös ulkopuolisille tahoille.

Reka Kaapeli vastasi EU:n uusiin paloturvallisuusvaatimuksiin perustamalla kaapeleiden polttotestauslaboratorion Keuruulle. Tuotekehityksen on nykymaailmassa pystyttävä nopeasti vastaamaan muuttuviin vaatimuksiin ja markkinoiden tarpeisiin. Rekalla nähtiin, että tämän ongelman ratkaisee ainoastaan oma huippuluokan testilaitos.

EU:n uusi rakennustuoteasetus testilaboratorion perustamisen taustalla

CTC avajaisetCable Test Center -polttotestauslaitoksen perustamisen taustalla on EU:n rakennustuotteiden turvallisuutta sääntelevä rakennustuoteasetus EU/305/2011, joka laajentui 1.7.2017 alkaen koskemaan myös rakennustuotteiksi markkinoille laskettavia sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Asetuksesta ala käyttää nimeä ”CPR”, Construction Products Regulation. Rakennustuoteasetuksen määrittämä kaapeleiden uusi paloluokitus velvoittaa valmistajat ilmoittamaan tuotteiden palokäyttäytyminen entistä monipuolisemmin.

Reka Kaapelille oma kaapeleiden CPR-polttotestauslaitos antaa merkittävää etua tuotteiden kehittämisessä. Rakennustuoteasetuksen myötä uudet tuotetyypit on aina testattava ja luokitettava uuden järjestelmän mukaan ennen kuin niitä voidaan laskea markkinoille. ”Saamme sekä nopeusetua että kyvykkyyttä, kun pystymme tekemään CPR-testausta omissa tiloissa, emmekä ole riippuvaisia ulkopuolisten testilaitosten käytännöistä ja aikatauluista”, selventää Cable Test Centerin tuotekehityspäällikkö Jari Koistinen. ”Voimme rauhassa testata kehitettäviä tuotetyyppejä ja ohjata niiden ominaisuuksia valmiiksi, ennen kuin vaadittu virallinen testaus hyväksyntälaitoksessa toteutetaan.”

Laitteisto mahdollistaa myös markkinoiden tehokkaamman seurannan ja kilpailevien tuotteiden analysoinnin.

Cable Test Center tarjoaa polttotestauspalvelua myös ulkopuolisille

Muutos uuteen palo-ominaisuuksien luokitukseen ja testaukseen on merkinnyt kaapelinvalmistajille merkittäviä ponnistuksia. Testausmenetelmä ja luokitusjärjestelmä ovat erilaisia kuin aikaisemmat palonlevittävyystestit ja luokat, eivätkä aiemmat testilaitteet ole riittäviä uusia vaatimuksia ajatellen. Uusi piirre on myös se, että paloluokituksen osoittavat hyväksyntätestit on teetettävä siihen erikseen hyväksytyssä ns. Ilmoitetussa laitoksessa (Notified Body), joista Suomea lähin löytyy tällä hetkellä Ruotsista.

Cable Test Centeriin hankittuja laitteistoja on käytössä hyvin harvassa, vain suurimmilla kaapelivalmistajilla näiden omassa käytössä. Sen vuoksi markkinoilla arvioidaan olevan jatkossa selkeää tarvetta kaapeleiden palokäyttäytymisen testaamiseen niin asiakkaiden kuin viranomaisten pyynnöstä, esimerkiksi erilaisia arvioita ja tuotekehitystarkoituksia varten. Tämä luo Reka Kaapelille uusia liiketoimintamahdollisuuksia samalla, kun sen omien tuotteiden laatu ja turvallisuus kehittyvät jo nyt korkealta tasolta entistäkin paremmaksi.

Reka Kaapeli on testauttanut ja luokitellut kaikki kaapelinsa uusien CPR-vaatimusten mukaisesti määräaikaan 1.7.2017 mennessä käyttäen ulkopuolisia testauslaitoksia.