Reka Kaapeli siirtää tuotekehityslaboratorionsa Keuruulle

Reka Kaapeli siirtää tuotekehityslaboratoriotoimintansa Hyvinkäältä Keuruun tehtaalle tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä.

 Laboratorio sisältää nykyaikaiset muovi-, palo- ja sähkötestauslaboratoriot, joissa tehdään pääasiassa tuotekehitykseen liittyviä testauksia.

Testauslaboratorion nykyisestä henkilökunnasta yksi siirtyy laboratorion mukana Keuruulle. Laboratorio työllistää alkuvaiheessa 3 vakituista laboratoriohenkilöä.

Siirrolla ja keskittämällä testaustoimintansa Keuruun tehtaalle Reka Kaapeli pystyy paremmin vastaamaan kiristyvään kilpailutilanteeseen sekä markkinoiden ja uusien rakennusmääräyksien tuomiin haasteisiin.