Reka Kaapelille OHSAS 18001:2007 –sertifikaatti

Reka Kaapeli Oy:lle on myönnetty sertifikaatti, joka varmistaa, että yrityksen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä täyttää OHSAS 18001:2007 -standardin vaatimukset.

OHSAS 18001:2007 -standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä pyrkii turvallisen ja terveellisen työympäristön saavuttamiseen tarjoamalla rungon, joka auttaa yritystä tunnistamaan ja hallitsemaan terveys- ja turvallisuusriskejä, vähentämään onnettomuusalttiutta, tukemaan lainsäädännön noudattamista sekä parantamaan yleisesti suoritustasoa.

Reka Kaapelille työterveys ja työturvallisuus ovat tärkeitä asioita, ja niitä painotetaan henkilöstöpolitiikassa erityisesti. ”Jokaisella rekalaisella on oikeus tehdä töitä turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä,” sanoo Reka Kaapelin henkilöstö-, laatu- ja ympäristöjohtaja Jari Haapala.

”Olemme panostaneet työntekijöiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin paljon, ja tämä työ näkyy saamassamme sertifikaatissa. Tästä on hyvä jatkaa järjestelmän kehittämistä edelleen.”