Reka Kaapelista ensimmäinen hiilineutraali kaapelin tuottaja 1.11.2021 alkaen

Riihimäen tehdas, päällä valkoinen hiilineutraalilogo

Reka Kaapeli on tehnyt järjestelmällisesti töitä ympäristötavoitteidensa eteen ja yritys on pystynyt pienentämään CO₂-päästöjä 80 % vuoteen 2019 verrattuna. Jäljelle jäävät päästöt Reka Kaapeli kompensoi 1.11.2021 alkaen saavuttaen hiilineutraaliuden oman toiminnan osalta.

Reka Kaapelin kaikki kolme tuotantolaitosta sekä toimistotilat siirtyivät hyödyntämään täysin päästötöntä, CO2-vapaata sähköä vuonna 2020. Kaapelinvalmistus kuluttaa runsaasti sähköä, joten vaihtaminen vihreään prosessisähköön pienensi merkittävästi tuotannon hiilijalanjälkeä. Keuruun ja Riihimäen tehtaille asennettiin myös aurinkovoimalat, joiden avulla saadaan tuotettua energiaa arviolta 130 000 kWh vuodessa.

– Olemme ensimmäinen hiilineutraali kaapelin tuottaja, ainakin päämarkkina-alueillamme, kertoo toimitusjohtaja Jukka Poutanen.

Reka Kaapelin oman toiminnan hiilijalanjäljen laskentaa varten on yhteistyössä AFRY Finland Oy:n kanssa kehitetty laskuri. Laskelmien perusteella saadut oman toiminnan jäljelle jäävät päästöt on saatu pienennettyä vuoden 2019 tasosta 2630 tn CO2e arviolta 480 tn CO2e tasoon vuonna 2021. Nämä jäljelle jäävät päästöt Reka Kaapeli hyvittää laadukkaan ja läpinäkyvän Gold Standard-sertifioidun sekä puro.earth-sertifioitujen projektien avulla saavuttaen hiilineutraaliuden* 1.11.2021 alkaen.

Päästökompensaatio tapahtuu investoimalla aurinkoenergiahankkeeseen Intiassa, kotimaiseen rakennuksien hiilensidontahankkeeseen sekä ruotsalaiseen biohiilihankkeeseen. Kompensaatio toteutetaan yhteistyössä kansainvälisessä vapaaehtoisen päästökaupan verkostossa toimivan Nordic Offsetin kanssa.

Oman toiminnan päästöiksi luetaan yrityksen suorat kasvihuonepäästöt kuten kaapelin valmistuksesta aiheutuvat päästöt, prosesseissa ja ajoneuvoissa käytettävät polttoaineet sekä ostoenergian päästöt eli käytetyn sähkön ja lämmityksen päästöt.

Reka Kaapeli jatkaa edelleen ilmastotekoja tavoitteenaan pienentää merkittävästi oman toiminnan päästöjä sekä parantaa energiatehokkuutta. Yritys on tehnyt myös suunnitelman ajoneuvokannan sähköistämisestä.

*laajuus Scope 1 ja 2

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Poutanen, puh. 040 833 9007
viestintäpäällikkö Sanna Jaakkola, puh. 044 219 4079

Lisätietoja kompensointihankkeista:

Gold Standard -hanke: aurinkoenergiahanke Karnatakan Guttigolissa, Intiassa, GS ID 6760
https://registry.goldstandard.org/projects/details/1775

puro.earth -hanke: hiilidioksidin pysyvä sitominen Ekovillaan
https://puro.earth/services/net-negative-insulation-material-finland-100009

puro.earth -hanke: biohiilihanke, Hjelmsäters Egendom, Ruotsi
https://puro.earth/services/biochar-in-sweden-hjelmsaeters-egendom-100026