Valmistuneita insinöörejä Reka Kaapelilla

Reka Kaapeli työnantajana haluaa kannustaa työntekijöitään opiskeluun ja osaamisensa kehittämiseen. Osaaminen on todella arvokasta niin työnantajalle kuin koko työyhteisölle.

Reka Kaapelin kunnossapitopäällikkö Olli Kuparinen valmistui keväällä 2023 insinööriksi, ylempi AMK teknologiaosaamisen johtamisen alalta. Opinnäytetyön aiheena oli ” oli Strategisen osaamisen johtaminen ja osaamisen johtamisen prosessi”

”Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Reka Kaapeli Oy:n kunnossapidon toimintaa sekä selvittää kunnossapidon nykytila. Tutkimuksessa perehdyttiin strategisen osaamisen johtamisen käsitteisiin, joita hyödynnettiin kunnossapidon osaamisen johtamisen prosessien luomisessa. Tutkimuksen aikana määritettiin kunnossapito-organisaation strategiset tavoitteet ja visio sekä pääprosessit, joiden tarkoituksena on tukea yrityksen strategisia tavoitteita. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään mitkä ovat strategisesti tärkeitä käytäntöjä, tietoja, tavoiteosaamisia, jotka tulee huomioida mm. osaamisen johtamisen prosesseissa. Osaamisen johtamisesta luotiin prosessikaavio strategisen osaamisen johtamisen tueksi.”

Reka Kaapelin Riihimäen kunnossapidon tiiminvetäjä Rasmus Palmi on valmistunut kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi, ylempi AMK.

”Rekalla opiskelun ja työn yhdistäminen on onnistunut hienosti. Opiskelu- ja työaikataulut on saatu kohtamaan, koska joustavuutta on molemmalta osapuolelta. Rekalla opiskelutehtäviä on pystynyt yhdistämään työhön, jolloin molemmat asianosaiset ovat hyötyneet opiskelusta. Reka Kaapeli kannustaa opiskeluun ja panostaa hienosti työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. ” Palmi kiittelee.

Reka Kaapeli onnittelee lämpimästi valmistuneita!