Skip to main content

Kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

7. Edullista ja puhdasta energiaa

Reka Kaapeli suunnittelee ja valmistaa voimakaapeleita kansallisiin sähköverkkoihin. Panostamme kestävien kaapeleiden kehittämiseen pidentääksemme tuotteiden elinkaarta sekä parantaaksemme kierrätettävyyttä. Lisäksi tuotevalikoimastamme löytyy sopivia tuotteita uusiutuvan energian jakeluun esimerkiksi tuulipuistoihin. Lisäämällä uusiutuvan energian osuutta, myötävaikutamme tehokkaaseen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Reka Kaapeli tarjoaa turvallisen työympäristön sekä kiinnittää huomiota työntekijöiden oikeuksiin. Toteutamme myös säännöllisiä riskiarviointeja jokaisella tehtaallamme ja osastollamme. Odotamme kumppaneiden jakavan kanssamme samat toimintaperiaatteet sekä arvot

 

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureita

Energiatehokkuuden lisäämiseksi Reka Kaapeli valmistaa tuotteita, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä vähentämällä sähkön hävikkiä. Tuotteemme auttavat luomaan älykkäitä sähköverkkoja ja siten tuemme kestävän kehityksen mukaista infrastruktuuria. Omassa tuotannossamme pyrimme vähentämään energiankulutusta suhteessa tuotettuihin kaapelitonneihin. Vähennämme ympäristörasitusta tehtaissamme ja prosesseissamme sekä lisäämme energiatehokkuutta.

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Olemme sitoutuneet luonnonvarojen ja maankäytön kestävään hallintaan. Maakaapeleidemme tarkoitus on säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Toimitamme myös kaapeleita puhtaampien kuljetusmuotojen mahdollistamiseksi.


 

12. Vastuullista kuluttamista

Vähentääksemme ympäristörasitusta käytämme standardien mukaisesti mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja. Tuotteemme ovat kiertotalouteen mukautettuja sekä ekotehokkaita johtuen korkeasta kestävyydestä äärimmäisissä sääolosuhteissa. Investoimme myös tuotantoteknologiaan jätteen vähentämiseksi.

 

13. Ilmastotekoja

Reka Kaapeli kannattaa yhteiskunnan sähköistämistä rakentamalla ja tukemalla sähköverkkojen kehitystä. Mahdollistamalla uusiutuvan energian jakelun, tuemme kestävän sekä hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamista.