Kestävän kehityksen tavoitteet

7. Edullista ja puhdasta energiaa

Reka Kaapeli suunnittelee ja valmistaa voimakaapeleita kansallisiin sähköverkkoihin. Panostamme kestävien kaapeleiden kehittämiseen pidentääksemme tuotteiden elinkaarta sekä parantaaksemme kierrätettävyyttä. Lisäksi tuotevalikoimastamme löytyy sopivia tuotteita uusiutuvan energian jakeluun. Lisäämällä uusiutuvan energian osuutta, myötävaikutamme tehokkaaseen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

 

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Reka Kaapeli tarjoaa turvallisen työympäristön sekä kiinnittää huomiota työntekijöiden oikeuksiin. Kohtelemme henkilöstöämme oikeudenmukaisesti sekä tasa-arvoisesti. Toteutamme säännöllisiä riskiarviointeja jokaisella tehtaallamme ja osastollamme. Lisäksi panostamme työntekijöidemme perehdyttämiseen ja kouluttamiseen, jotta koko henkilöstöllä on perusvalmiudet turvalliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn. Odotamme kumppaneiden jakavan kanssamme samat toimintaperiaatteet sekä arvot.

 

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureita

Energiatehokkuuden lisäämiseksi Reka Kaapeli valmistaa kestäviä ja laadukkaita tuotteita, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä sekä sähkön hävikkiä. Tuotteemme auttavat luomaan älykkäitä sähköverkkoja ja siten tuemme kestävän kehityksen mukaista infrastruktuuria. Omassa tuotannossamme pyrimme vähentämään energiankulutusta suhteessa tuotettuihin kaapelitonneihin. Vähennämme ympäristörasitusta tehtaissamme ja prosesseissamme sekä lisäämme energiatehokkuutta.

 

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Reka Kaapeli on sitoutunut maankäytön sekä luonnon kestävään hallintaan. Siirtämällä sähköverkkoja maan alle, varmistetaan säävarma sähkönjakelu sekä yhteiskunnan toimintakyky. Maakaapeleiden avulla voidaan myös säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Toimitamme myös kaapeleita puhtaampien kuljetusmuotojen mahdollistamiseksi.

 

12. Vastuullista kuluttamista

Vähentääkseen ympäristörasitusta Reka Kaapeli käyttää standardien mukaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja. Tuotteemme ovat kiertotalouteen mukautettuja sekä ekotehokkaita johtuen korkeasta kestävyydestä äärimmäisissä sääolosuhteissa. Investoimme myös tuotantoteknologiaan jätteen vähentämiseksi.

 

13. Ilmastotekoja

Reka Kaapeli kannattaa yhteiskunnan sähköistämistä rakentamalla ja tukemalla sähköverkkojen kehitystä. Mahdollistamalla uusiutuvan energian jakelun, tuemme kestävän sekä hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamista.