Skip to main content

Laatu

Laatu

Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen. Varmistamme laatu- ja toimintajärjestelmämme toimivuuden sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Sisäisissä auditoinneissa käymme vähintään kerran vuodessa läpi pääprosessit ja ympäristöasioiden hallinnan. Tukiprosessit auditoimme vähintään kolmen vuoden välein. Lisäksi panostamme työntekijöidemme perehdyttämiseen ja kouluttamiseen, jotta kaikilla rekalaisilla on perusvalmiudet turvalliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn.  

Laadukkuutta on, että asiakkaamme saa asiantuntevaa, ystävällistä ja nopeaa palvelua. Olemme alamme asiantuntijoita, ja tuotteemme ovat toimivia ja turvallisia. Toimintaprosesseja kehittämällä ja tehostamalla varmistamme kilpailukykyisyytemme myös tulevaisuudessa. Koska investoimme tuotantotekniikkaan, tuotevalikoimamme uudistuu ja laajentuu.

Reka Kaapelin tavoitteena on huolehtia toiminnan laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti. Tavoitteeseen pyrimme toimivalla toimintajärjestelmällä. Toimintakäsikirjamme täyttää laatuasioissa ISO 9001 -standardin.

ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -sertifikaattimme kattavat kaikki valmistamamme pien-, keski- ja suurjännitekaapelimme ja lisäksi kaikki prosessimme ja toimintomme Hyvinkäällä, Keuruulla ja Riihimäellä.

Englanninkielisessä versiossa REACH asetus on (EC) N:o 1907/2006

Lataa REACH- ja RoHS-vaatimustenmukaisuustodistus PDF

ISO 9001:2015ISO 9001:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lataa ISO 9001