Reka Kaapeli on sitoutunut kansainväliseen Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi), joka ajaa kunnianhimoisia ilmastotekoja. Aloitteen mukaisesti Reka Kaapeli tulee määrittämään päästövähennystavoitteet, jotka tukevat Pariisin ilmastosopimuksen linjausta rajoittaa maapallon lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Tavoitteet koskevat niin Reka Kaapelin omaa toimintaa (Scope 1 & 2) kuin koko toimitusketjua (Scope 3).

Reka Kaapeli on sitoutunut vaativimpaan Net Zero -tavoitteeseen, joka velvoittaa yritystä asettamaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet. Reka Kaapeli on maailmanlaajuisesti noin 1 000 ensimmäisen yrityksen joukossa, jotka ovat sitoutuneet tiukimpaan Net Zero -tavoitteeseen.

Jo ennen sitoutumistaan SBT -aloitteeseen Reka Kaapeli on tehnyt pitkäjänteistä työtä päästöjen vähentämiseksi. Vuonna 2021 Reka Kaapeli tiedotti pienenentäneensä oman toimintansa CO₂-päästöjä 80 % vuoteen 2019 verrattuna mm. vaihtamalla vihreään prosessisähköön sekä hyödyntämällä aurinkovoimaa Keuruun ja Riihimäen tehtailla. Jäljelle jääneet päästöt yhtiö kompensoi täysimääräisesti marraskuusta 2021 alkaen. Sitoumuksen myötä Reka Kaapelin koko toimitusketju otetaan mukaan ilmastotyöhön. ”Oman toiminnan päästöjen vähentäminen oli ensimmäinen askel, mutta ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii järeämpiä toimia ja vaatii jokaisen osallistumista. Siksi sitoudumme asettamaan entistä kunniahimoisemmat tavoitteet koko toimitusketjun osalta.”, kertoo Reka Kaapelin toimitusjohtaja Jukka Poutanen.

Reka Kaapeli on aloittanut konkreettisten tavoitteiden laatimisen, jonka jälkeen tavoitteille haetaan Science Based Targets ‑ilmastojärjestön (SBTi) hyväksyntä.Aikaa näiden päästövähennystavoitteiden esittämiselle ja hyväksynnälle on kaksi vuotta.

Tietoa Science Based Targets -aloitteesta:
Vuonna 2015 perustettu Science Based Targets Initiative (SBTi) on kansainvälinen ilmastoaloite, jonka taustalla vaikuttavat Maailman luonnonvarainstituutti WRI, Maailman luonnonsäätiö WWF, YK:n Global Compact -aloite ja Carbon Disclosure Project (CDP). Aloitteeseen sitoutuneet yritykset asettavat toiminnalleen tieteeseen perustuvat Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästövähennystavoitteet. Aloitteessa Suomesta on tähän mennessä mukana 61 yritystä, joista 50 on teollisuusalan yrityksiä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Poutanen, puh. 040 833 9007