Skip to main content

Turvallisuus

Tavoitteemme on turvallinen ja tehokas työympäristö, jossa on otettu huomioon henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Kehitämme toimintaamme yhteistyössä henkilöstön, työterveyshuollon, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Varmistamme tuotannon häiriöttömän jatkuvuuden panostamalla toimintoihin. Pidämme häiriöt ja riskit mahdollisimman alhaisella tasolla. Näin mahdollistamme tuotannollisen kustannustehokkuuden ja minimoimme raaka-aineiden hukkakäytön. Riskienhallintaan liittyen teemme vuosittain useita tehdas- ja osastokohtaisia riskikartoituksia. 

Turvallisen toiminnan perusedellytyksiä ovat työturvallisuus ja -terveys, henkilöstön hyvinvointi, henkilöturvallisuus, onnettomuuksien ja häiriöiden ennaltaehkäisy, tuotteiden turvallisuus ja turvallinen käyttö sekä tuotannon ja palvelumme sujuvuus.

Turvallisuusjärjestelmämme on sertifioitu OHSAS 18001-standardin mukaisesti.

OHSAS 18001:2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHSAS 18001