Aurinkoenergia – puhdasta, ehtymätöntä energiaa

Etualalla aurinkovoimala, taustalla kaivinkone, työntekijöitä ja Rekan kaapelikeloja

Aurinkoenergia on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energianlähteistä. Se on puhdasta energiaa, jonka tuotannosta ei synny lainkaan päästöjä tai kuormittavaa jätettä. Aurinkovoimaa syntyy, kun auringon säteilyenergiaa hyödynnetään sähkö- tai lämpöenergiaksi aurinkosähköjärjestelmän tai aurinkokeräinten avulla.

Aurinkovoimalat ovat tärkeä osa energiatuotannon siirtymisessä uusiutuviin energianlähteisiin, minkä vuoksi niiden rakentaminen on yleistynyt viime vuosina. Haasteena on kehittää teknologioita, joiden avulla aurinkovoima saadaan valjastettua käyttöömme mahdollisimman tehokkaasti.

Suomessa olosuhteet aurinkovoimalle ovat melko hyvät, joskin haasteena ovat vuodenaikojen vaihtelut. Pelkästään Etelä-Suomessa auringon säteilyenergiasta 90 % saadaan maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana.

ilmakuva aurinkopaneeleista/aurinkovoimalasta ISKUn tehtaalla Lahdesta. Sähköistetty Rekan kaapeleilla
Aurinkovoimala ISKUn tehtaalla Lahdesta, sähköistetty Rekan kaapeleilla.

Rekalta kaapelit kaiken kokoisiin aurinkovoimaloihin

Aurinkovoimalat ja niiden yhteydessä käytettävät kaapelit altistuvat suurille lämpötilanvaihteluille sekä kuluttavalle UV-säteilylle. Siksi aurinkopaneelien, ja koko aurinkosähköjärjestelmän komponenteilta ja kaapeleilta vaaditaan erityistä kestävyyttä. Reka Kaapeli valmistaa keskijännite-, voima- ja asennuskaapeleita kaiken kokoisten aurinkovoimaloiden sähkönsiirtoon.

Aurinkovoimaa sekä yrityksille että yksittäisille kuluttajille

Suuret sähkön- ja lämmöntuottajayhtiöt rakentavat aurinkovoimapuistoja, joiden tuottama aurinkoenergia on osa energiayhtiöiden tarjoamaa yhdessä muiden uusiutuvien ja uusiutumattomien energiamuotojen kanssa. Aurinkosähköjärjestelmät tasaavat myös sähkön kulutushuippuja, sillä ne tuottavat sähköä päivällä, jolloin sähkön kulutus sekä markkinahinta ovat tyypillisesti korkeammalla.

Samalla yhä useammat yksityiset tahot asentavat aurinkopaneeleja omakotitaloihin ja mökeille sähkökulujen pienentämiseksi ja omavaraisuuden kasvattamiseksi. Myös yritykset ja esimerkiksi maatalous hyödyntävät aurinkoenergiaa jatkuvasti enemmän. Aurinkopaneelien suosion kasvua on lisännyt moni asia: kasvavat sähkö- ja lämmityskustannukset, halu omavaraisuuteen, paneelien laskevat hinnat ja aurinkovoiman valtiontuet, sekä mahdollisuus myydä omaa ylijäämäsähköään sähköverkkoon.

Uusiutuvat energianlähteet ohittavat fossiiliset vastineet

Uusiutuvan energian kulutus Suomessa ylittää jo fossiilisten polttoaineiden ja turpeen yhteenlasketun kulutuksen. Aurinkosähkön käyttö on kaksinkertaistunut vuodesta 2016 lähtien ja kasvaa edelleen. Aurinkosähkön osuus Suomen koko sähköntuotannosta on silti edelleen vain 0,4 prosenttia. Tilanteen ennakoidaan muuttuvan lähivuosina, sillä kehittyvän teknologian ansiosta aurinkoenergia on yksi halvimmista ja tehokkaimmista tavoista tuottaa sähköä.

Sähköasentajat vetämässä Rekan kaapeleita katolla ISKUn tehtaalla
Sähköasentajat vetämässä Rekan kaapeleita katolla ISKUn tehtaalla

Aurinkopaneelin toiminta

Aurinkosähkö ja aurinkolämpö tuotetaan aurinkopaneeleilla, jotka koostuvat aurinkokennoista. Aurinkopaneelien jännitteen teho riippuu siitä, montako kennoa on kytketty yhteen sarjaan. Kennojen materiaali on yleisimmin kiteistä, monikiteistä tai amorfista piitä. Pii on puolijohdemateriaali, ja kun auringon pienhiukkaset eli fotonit osuvat siihen, ne imeytyvät siihen ja irrottavat negatiivisen varauksen omaavat elektronit atomeistaan. Tällöin elektronit pääsevät virtaamaan vapaasti ja muodostavat sähkövirtaa.

Aurinkopaneelien tuottama sähkö voidaan joko käyttää suoraan, syöttää sähköverkkoon tai tarvittaessa varastoida yhteen tai useampaan akkuun. Tällöin aurinkosähköä voidaan käyttää myös niinä aikoina, kun paneelit eivät sitä suoraan tuota, kuten yöllä ja pilvisinä päivinä.

Aurinkovoiman hyödyt ja haitat

Aurinkoenergian talteenottoa ja hyödyntämistä kehitetään jatkuvasti tehokkaammaksi. Aurinkopaneelit eivät vaadi aktiivista kunnossapitoa, minkä ansiosta niiden ylläpitokustannukset ovat pienet. Paneelin käyttöikä on noin 20-30-vuotta.
Aurinkopaneelien tuotanto vaatii materiaaleja sekä metalleja, jotka ovat paikoin rajallisia resursseja. Niiden tuotannosta sekä aurinkopaneelien puhdistamisesta aiheutuvat aurinkovoiman käytön haittapuolet, jotka ovat kuitenkin minimaalisia energiantuotannon hyötyihin nähden. Aurinkosähkön tuottajat kehittävät jatkuvasti toimintaansa, johon kuuluu myös ympäristöhaittojen minimointi.

Rekan kaapeleiden laatu varmistetaan huolellisella testauksella

Rekan kaapelit aurinkovoimaloihin valmistetaan parhaista raaka-aineista, ja ne ovat osaltaan takaamassa aurinkovoimaloiden toimintavarmuutta, turvallisuutta ja pitkää ikää. Testaamme tuotteet omissa testauslaboratorioissamme ja kaapelikoestamoissamme, jotta voimme varmistua niiden laadusta ja kestävyydestä.

Reka Kaapelin kaikki kaapelit ovat kotimaisia Avainlipputuotteita, ja ne valmistetaan CO2-vapaalla sähköllä Suomessa.

Tutustu Solarigo Oy:n urakoimaan aurinkovoimalaan ISKUn tehtaalla Lahdessa, jonka kaapeloinnissa on käytetty Rekan kotimaisia, säänkestäviä kaapeleita.

Lataa tästä Rekan esite kaapeliratkaisuista aurinkovoimaloihin.