Henkilöstömme

Hyvä työnantaja

Meillä on pitkä historia suomalaisessa teollisuudessa ja tänä päivänä meitä ammattitaitoisia rekalaisia on noin 270. Haluamme kehittää työntekijöidemme osaamista sekä sitouttaa ja kannustaa heitä erinomaisiin suorituksiin. Luomme edellytykset ammatillisille kasvulle ja oman työn kehittämiselle. Henkilöstömme hyvinvointi on meille tärkeää ja siksi pyrimme takaamaan turvallisen sekä kannustavan ilmapiirin panostamalla työsuojeluun, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Haluamme olla hyvä ja arvostettu työnantaja nyt ja tulevaisuudessa.

Turvallinen työympäristö

Tavoitteemme on turvallinen ja tehokas työympäristö, jossa on otettu huomioon henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Kehitämme toimintaamme yhteistyössä henkilöstön, työterveyshuollon, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Varmistamme tuotannon häiriöttömän jatkuvuuden panostamalla toimintoihin. Pidämme häiriöt ja riskit mahdollisimman alhaisella tasolla. Teemme vuosittain useita tehdas- ja osastokohtaisia riskikartoituksia. Turvallisuusjärjestelmämme on sertifioitu ISO 45001-standardin mukaisesti.