Ympäristövastuu

Ympäristövastuu on luonteva osa Reka Kaapelin liiketoimintaa ja tavoitteemme on olla maailman vihrein kaapelin tuottaja.  Tuottamalla kestäviä kaapeleita uusiutuvaan energian tuotantoon edistämme osaltamme ekologisempaa sekä kestävämpään energia-alaa. Myös pienentämällä ympäristön kuormitusta tuotannossamme edistämme kestävää sekä puhtaampaa tulevaisuutta.

Olemme asettaneet toiminnallemme ympäristötavoitteita

Vuonna 2020 teimme päätöksen lopettaa kaapelitoimitukset uusiin voimalaitosprojekteihin, jotka käyttävät fossiilisia polttoaineita. Energiatehokkuuden parantamiseksi on tehty ja on käynnissä useita hankkeita, joiden myötä saimme vuoden 2020 aikana parannettua kokonaisenergiatehokkuutta 7,3% verrattuna vuoteen 2017. Vuonna 2020 kaikki tuotantolaitoksemme siirtyivät käyttämään CO2 vapaata sähköä ja sertifioitua kaukolämpöä.

Vaikutuksemme ympäristöön

Kiinnitämme tuotantoprosesseissa huomiota materiaalien tehokkaaseen käyttöön sekä energiatehokkuuteen. Lajittelemme, kierrätämme ja hyödynnämme muovit, metallit ja pakkausmateriaalit kaikkialla, missä se on mahdollista. Tuotannossa käyttämämme vesi sekä kemikaalit ovat molemmat suljetussa prosessikierrossa.

Arvioimme vastuullisuutemme tasoa vuosittain kansainvälisellä EcoVadis-järjestelmällä. EcoVadis on riippumaton CSR arviointitaho, joka arvioi ympäristövastuullisuutta, työelämän käytäntöjä, toiminnan eettisyyttä ja kestävää hankintaketjua. Olemme saavuttaneet kultatason luokituksen, josta olemme ylpeitä ja iloisia.

Toimintakäsikirjamme täyttää ympäristöasioissa ISO 14001 -standardin

Meillä on myös Rinki sekä Green Label sertifikaatit.

Ympäristöystävälliset ja tehokkaat tuotteet

Valmistamiemme kaapeleiden avulla asiakkaamme voivat rakentaa älykkäitä sähköverkkoja, jotka ovat osa kestävän kehityksen mukaista infrastruktuuria. Laadukkaat kaapelimme vähentävät myös sähkön hävikkiä ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjä.

Panostamme kaapeleiden kestävyyden kehittämiseen pidentääksemme niiden elinkaarta ja parantaaksemme kierrätettävyyttä. Myös tuotteidemme jatkuvan kehittymisen varmistaa oma testaustoimintamme niin paloturvallisuuden kuin materiaalitestauksen osalta. Käytämme vain raaka-ainetoimittajia, jotka ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen omassa toiminnassaan.  Varmistamme toimitusketjumme sopimuksin ja auditoinnein.

Cabler-kelanhallintasovellus luo lisäarvoa asiakkaillemme kuin ympäristölle tehostamalla projektinhallintaa, kelojen kiertoa ja logistiikkaan liittyviä siirtoja.