Ympäristövastuu

Environment – Ekologinen vastuumme

Ympäristövastuu on luonteva osa Reka Kaapelin liiketoimintaa. Valmistamme ja toimitamme kaapeleita kiertotalouteen sekä uusiutuvan ja hiilidioksidipäästöjä vähentävän energiatuotannon tarpeisiin.

Esimerkkejä ympäristötoteutuksistamme

 • Uusiutuva sähkö käytössä kaikissa toimipisteissä.
 • Valaistuksen vaihtaminen LED-valoihin tuotantolaitoksissa.
 • Aurinkovoimalat Keuruun ja Riihimäen tehtailla.
 • Todennettu Ekolämpö–kaukolämpö Keuruun tehtaalla.
 • Maakaasun ja lämmitysöljyn käyttö lopetettu.
 • Kaapelitoimitukset lopetettu uusiin voimalaitosprojekteihin, jotka käyttävät fossiilisia polttoaineita.
 • Käytämme vain raaka-ainetoimittajia, jotka ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen omassa toiminnassaan.
 • Cabler-kelanhallintasovellus luo lisäarvoa asiakkaillemme kuin ympäristölle tehostamalla projektinhallintaa, kelojen kiertoa ja logistiikkaan liittyviä siirtoja.
 • Varmistamme toimitusketjumme sopimuksin ja auditoinnein.
 • Tuottamalla kestäviä kaapeleita uusiutuvaan energian tuotantoon edistämme osaltamme ekologisempaa sekä kestävämpään energia-alaa.
 • Pienentämällä ympäristön kuormitusta tuotannossamme edistämme kestävää sekä puhtaampaa tulevaisuutta.

Saavutusten arviointi

Nexans-konsernitasolla vastuullisuuden tasoa arvioidaan vuosittain kansainvälisellä EcoVadis-järjestelmällä. EcoVadis on riippumaton CSR arviointitaho, joka arvioi ympäristövastuullisuutta, työelämän käytäntöjä, toiminnan eettisyyttä ja kestävää hankintaketjua. Konserni on saavuttanut platinatason vuonna 2023 ja kuuluu EcoVadisin arvioimien yritysten parhaaseen 1 prosenttiin.

Toimintakäsikirjamme täyttää ympäristöasioissa ISO 14001 -standardin. Meillä on myös Rinki-sertifikaatti.

Ympäristötavoitteemme

Globaalit ja paikalliset ilmastotavoitteet Scope 1-3

Net Zero vuoteen 2050 mennessä, perustuen päästövähennystavoitteisiin SBTi scope 1-3*. Paikallisesti tavoitteenamme on oman valmistuksen päästöttömyys vuoteen 2026 mennessä (scope 1-2).

*SBTi = The Science Based Target Initiative. Baseline 2019.

Tutustu Nexans-konsernin ympäristövastuutyöhön.

Net Zero vuoteen 2050 mennessä, perustuen päästövähennys-tavoitteisiin SBTi scope 1-3*.

Paikallisesti tuotettu

100 % myynnistämme Pohjoismaissa on paikallisesti tuotettua vuoteen 2025 mennessä. Meille on myönnetty Avainlippu-tunnus merkiksi suomalaisesta työstä.

Paikallista tuotantoa Reka Kaapelilla

Tuotteemme

Vähennämme tuotteidemme CO2e-päästövaikutusta vähintään 10 %:lla vuoteen 2025 mennessä.

Vähennämme tuotteidemme CO2e-päästövaikutusta vähintään 10 %:lla

Hukkamateriaalin kierrätys

85 % kaikesta tuotannon hukkamateriaalista kierrätetään vuoteen 2025 mennessä.

85 % kaikesta Reka Kaapelin tuotannon hukkamateriaalista kierrätetään vuoteen 2025 mennessä.

Ympäristöseloste

Vuoden 2025 aikana yli 70 prosentilla myynnistä tulee olemaan kolmannen osapuolen varmentama elinkaariselvitys, jota kutsutaan myös nimillä EPD tai PEP.

Yli 70 prosentilla myynnistä tulee olemaan kolmannen osapuolen varmentama elinkaariselvitys eli EPD tai PEP.