Skip to main content

Palonkestävät kaapelit

Reka Kaapelin palonkestävät Flamerex-kaapelit soveltuvat kohteisiin, joissa sähkönsyöttö pitää turvata myös tulipalon aikana. Palonkestävät kaapelit ovat halogeenittomia, ne eivät sisällä PVC-muovia eivätkä levitä paloa nipussa. Halogeenittomissa kaapeleissa käytettävät materiaalit ovat helposti kierrätettäviä.

Palon aikana kaapelin toimintakyky säilyy kuparijohtimien päälle kierretyn, palamattoman ja eristävän kiillenauhoituksen ansiosta. Lisäksi palonkestävien kaapeleiden savunmuodostus palossa ja palon levittävyys on vähäistä.

Palonkestävät kaapelit soveltuvat erityisesti asennuksiin, joissa turvallisuus edellyttää hälytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiasyöttöjärjestelmien toimintaa myös tulipalon aikana.

Reka Kaapelin valikoimiin kuuluvat palonkestävät asennuskaapelit, voimakaapelit, EMC-voimakaapelit ja merkinantokaapelit. Kaikkien palonkestävässä asennuksessa käytettävien tarvikkeiden tulee olla palonkestäviä.

Palonkestävät FlameRex-kaapelit on tarkoitettu käytettäviksi kiinteissä pinta- ja uppoasennuksissa, myös kosteissa olosuhteissa, sekä sisällä että ulkona. Suosittelemme niiden käyttöä tiloissa, joissa kaapelin pitää toimia palon aikana ja joissa oleskelee paljon ihmisiä ja evakuointi on hankalaa. Jos palonkestävä kaapeli on varustettu konsentrisella johtimella, se soveltuu myös maa-asennukseen.

Valmistamamme palonkestävät kaapelit ovat samalla myös halogeenittomia ja vähäsavuisia. Nämä ovat palon aikana erittäin tärkeitä, mutta erillisiä, toisistaan riippumattomia ominaisuuksia, jotka testataan eri testimenetelmillä.

Vaatimukset palossa toimivien, halogeenittomien ja vähän savua muodostavien kaapeleiden käyttämiselle uusissa asennuksissa ovat lisääntyneet. Uusia käyttökohteita ovat mm. sairaalat ja muut hoitotilat, joissa asennustarvikkeiden palonkestävyydestä ja halogeenittomuudesta on katsottu olevan merkittävää hyötyä palotilanteessa. Sitä on myös vaadittu SFS 6000:2012 -standardissa. Sähkönsyötön jatkuvuus on edellytyksenä monen hoitotoimenpiteen onnistumiselle. Asentamisen helpottamiseksi olemme laatineet palonkestävälle kaapelille oman asennusohjeen, jota noudattamalla voidaan varmistua asennuksen toimivuudesta myös tulipalon aikana.