Tuulivoima – tulevaisuuden voima

Pyhäjoen tuulivoimapuisto ja hieno ruska

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa joka syntyy, kun tuulivoimala muuttaa tuulen liike-energian mekaaniseksi energiaksi, ja voimalan generaattori sen edelleen sähköksi. Tuulivoimalat ovat korkeaa teknologista osaamista vaativia komplekseja, jotka mahdollistavat hiilidioksidivapaan sähköntuotannon.

Uusiutuvan energian merkityksen kasvaessa, Reka Kaapeli on kehittänyt kaapelituoteperheen tuulipuistoihin pohjoisiin olosuhteisiin. DryRex Nordic Wind® -keskijännitekaapelit on suunniteltu, testattu ja valmistettu vastuullisesti vaativiin olosuhteisiin.

Tuulivoiman tuotanto – miten tuulivoimala toimii?

Tuulivoimalan tuuliturbiini pyörii tuulen liike-energian ansiosta, eli tuulivoimala muuttaa tuulen liike-energian mekaaniseksi energiaksi. Turbiinin akseli pyörittää vuorostaan tuulivoimalan generaattoria, joka tuottaa sähköä. Modernissa tuulivoimalassa on vaihteisto, jonka ansiosta roottorin pyörimisliike voidaan säätää generaattorille sopivaksi.

Tuulivoimaloiden korkeus vaihtelee n. 50-180 metrin välillä ja roottorien halkaisijat ovat 40-150 metrin väliltä. Tuulivoimalan roottoria kannatteleva teräsputki on kiinni betonisissa tai teräksisissä perustuksissa, ja tuulivoimalan tornin päässä, lapojen keskikohdassa on konehuone, jossa generaattori ja vaihteisto sijaitsevat. Tuulivoimalaitokset ovat automaattisia ja ne on ohjelmoitu kääntymään aina tuulen suuntaan.

Tuulipuisto kytkee tuulivoimalat yhteen

Tuulipuisto, tai tuulivoimapuisto on alue, joka koostuu toisiinsa liitetyistä tuulivoimaloista. Voimalat on kokonaisuutena kytketty sähköverkkoon. Voimalat sijaitsevat tuulipuistossa usein 400-1000 metrin välillä toisistaan, välimatka riippuu voimalan roottorien pyörimiskehän koosta.

DryRex Nordic Wind -tuulivoimakaapelit ovat tuulivoimaloiden energiansiirtoverkkoon soveltuvia 36 kV keskijännitekaapeleita. Ne voidaan sijoittaa suoraan maahan myös ranta-alueilla ja rannikon rantaviivasta ulospäin työntyvissä pengerryksissä.

Tuulivoimalan teho vaihtelee koon ja tuulenvoimakkuuden mukaan

Tuulivoimala tarvitsee toimiakseen keskimäärin vähintään 3m/s tuulenvoimakkuuden, ja tietylle alueelle sijoitettavan tuulivoimalan koko määräytyykin tuulenvoimakkuuden mukaan. Alueille, joilla tuuli ei yleensä ole kovin voimakas, sijoitetaan pientuulivoimaloita, jotka kykenevät tuottamaan sähköä alhaisillakin tuulennopeuksilla. Voimakkaan tuulen alueille sijoitetaan suurempia tuulivoimaloita, jotka ovat tehokkaimmillaan kovalla tuulella.

Jos tuulenvoimakkuus nousee liian kovaksi, pysäyttää automaattinen mekanismi yleensä voimalan toiminnan sen vaurioitumisen ehkäisemiseksi.

Tuulivoimapuisto Pyhäjoella, jossa on käytetty Rekan kaapeleita.
Tuulivoimapuisto Pyhäjoella, jossa on käytetty Rekan kaapeleita.

Onko tuulivoima kallista?

Tuulivoiman hinta riippuu monesta seikasta. Yleisesti ottaen uutena investointina maalle rakennettava tuulivoimala on tällä hetkellä kustannuksiltaan edullisin tapa tuottaa sähköä Suomessa. Tuulivoimalan käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat suhteellisen vakiosuuruiset, joten suurimmat kustannukset syntyvät voimalan rakentamisesta.

Vaikka rakentaminen aiheuttaa kustannuksia ja osaltaan kuluttaa sähköä, tuottaa tuulivoimala valmistuttuaan niin paljon sähköä, että se korvaa sen valmistuksen, rakennuksen ja purun aiheuttaman sähkönkulutuksen keskimäärin 6 kuukaudessa. Tämä on hyvin nopea sykli tuulivoimalan n. 25-30 vuoden käyttöikään nähden.

Tuulivoima Suomessa

Suomessa on tuulivoiman tuotannolle hyvät olosuhteet. Lisäksi tuulivoimateknologia on kehittynyt viime vuosina valtavasti, ja tämän päivän tuulivoimalat saavat hyödynnettyä tuulen liike-energian entistä paremmin. Myös tuotantokustannukset ovat pudonneet merkittävästi.

Paljonko tuulivoimaloita Suomessa on?

Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli yhteensä 962 tuulivoimalaa, ja niiden kokonaiskapasiteetti oli 3257 megawattia. Tuulivoimaloiden teho Suomessa vaihtelee nykyisten maavoimaloiden 1-3 megawatista maksimissaan noin 5 megawattiin. Merituulivoimalaitosten teho voi yltää jopa yli 7 megawattiin.

Sähköä Suomen tuulivoimalat tuottivat vuonna 2021 yhteensä 8,1 TWh. Tämä määrä on n. 10 prosenttia Suomen kokonaissähkönkulutuksesta. Suomen Tuulivoimayhdistys arvioi, että Suomessa on tuulivoimapotentiaalia jopa 30 TWh vuotuiseen tuulivoimatuotantoon vuonna 2030, jos uusien voimaloiden rakentaminen edistyy esteettä.

Tuulivoimalan perustuksien valu, käytössä Rekan kaapelit.
Tuulivoimalan perustuksien valu, käytössä Rekan kaapelit.

Reka mukana rakentamassa tulevaisuuden tuulivoimapuistoja

Reka Kaapeli haluaa olla mukana kasvattamassa uusiutuvan energian ratkaisuja, tuotteemme ovat valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja siksi niiden elinkaari on pitkä. Kaikki kaapelimme valmistetaan Suomessa täysin CO2-vapaata sähköä käyttäen.

Tuulivoimalat ja tuulipuistot yhdessä sisältävät paljon korkeaa ja monimutkaista teknologiaa, jonka tulee kestää vaihtelevia ja rajujakin sääolosuhteita, kuten pakkasta, lämpötilanvaihteluja, kosteutta sekä UV-säteilyä. Reka Kaapelin keskijännitekaapelit tuulivoimatuotantoon on suunniteltu juuri pohjoisiin ja vaativiin sääolosuhteisiin.

Tutustu myös WPD Finlandin Pyhäjoella sijaitsevaan Karhunnevankankaan tuulivoimapuistohankkeeseen sekä Keski-Norjassa sijaitseviin Geitfjelletin, Harbaksfjelletin ja Kvenndalsfjelletin tuulipuistoihin, joiden energiansiirrosta huolehditaan Reka Kaapelin keskijännitekaapelien avulla.

Lataa DryRex Nordic Wind® -esite tästä ja lue lisää Rekan tuulivoimakaapelivalikoimasta.