Skip to main content

Ympäristövastuu

Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön hyvinvoinnin vaatimukset. Ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu standardin SFS-EN ISO 14001 mukaisesti, ja toteutamme toiminnassamme Kansainvälisen Kauppakamarin peruskirjan mukaista kestävää kehitystä.

Raaka-aineiden hankinnassa käytämme toimittajia, jotka omalta osaltaan tiedostavat ja ottavat huomioon oman toimintansa ympäristövaikutukset. Tuotannossa minimoimme käytettävän energian ja syntyvän jätteen määrän. 

Tuotamme kaapelimme turvallisessa työympäristössä. Lainsäädäntö ja standardit asettavat  valmistukselle minimitason. Tavoitteemme on ylittää se kehittämällä toimintaamme jatkuvasti. Sitoudumme toimittamaan testattuja, asiakkaan vaatimukset täyttäviä, luotettavia ja pitkäikäisiä kaapeleita. Ne täyttävät RoHS-direktiivin 2011/65/EU (Restriction of Certain Hazardous Substances - Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen). Olemme myös huolehtineet jatkokäyttäjänä REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 täyttymisestä, eivätkä materiaalimme sisällä REACH-asetuksen ns. kanditaattilistan (SVHC) aineita.

Lajittelemme, kierrätämme ja hyödynnämme muovit, metallit ja pakkausmateriaalit kaikkialla, missä se on mahdollista.

Kehitämme tuotteita, jotka kuormittavat luontoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän. 

Arvioimme vastuullisuutemme tasoa vuosittain kansainvälisellä EcoVadis-järjestelmällä. EcoVadis on riippumaton CSR (Corporate Social Responsibility) arviointitaho, joka arvioi ympäristövastuullisuutta, työelämän käytäntöjä, toiminnan eettisyyttä ja kestävää hankintaketjua. Arviointikriteerit perustuvat kansainvälisiin yritysvastuukriteereihin, kuten GRI, YK:n Global Compact:n ja ILO:n periaatteisiin, ja ISO 26000 -standardiin.

Olemme saavuttaneet kultatason luokituksen kahtena viimeisenä vuotena, josta olemme ylpeitä ja iloisia. Vastuullisuus on tavoitteiden mukaisia päivittäisiä tekoja, jotka mahdollistuvat hyvin suunniteltujen prosessien myötä.

 

EcoVadis certificateEcoVadis certificate
EcoVadis certificate

 

 

Lataa PDF

 

Lataa Ecovadis scorecard PDF

 

Reka Kaapelin tavoitteena on huolehtia toiminnan ympäristönäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti. Tavoitteeseen pyrimme toimivalla toimintajärjestelmällä. Toimintakäsikirjamme täyttää ympäristöasioissa ISO 14001 -standardin (myönnetty Reka Kaapelille 6.9.2018, alkuperäinen myönnetty 7.2.2001).

ISO 14001:2015ISO 14001:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 14001

 

Green label Certificate of appreciationGreen label Certificate of Appreciation
Green label Certificate of Appreciation

 

 

Lataa PDF

 

 

 

 

 

 

RINKI-todistus