Skip to main content

Ympäristövastuu

Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön hyvinvoinnin vaatimukset. Ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu standardin SFS-EN ISO 14001 mukaisesti, ja toteutamme toiminnassamme Kansainvälisen Kauppakamarin peruskirjan mukaista kestävää kehitystä.

Raaka-aineiden hankinnassa käytämme toimittajia, jotka omalta osaltaan tiedostavat ja ottavat huomioon oman toimintansa ympäristövaikutukset. Tuotannossa minimoimme käytettävän energian ja syntyvän jätteen määrän. 

Lajittelemme, kierrätämme ja hyödynnämme muovit, metallit ja pakkausmateriaalit kaikkialla, missä se on mahdollista.

Kehitämme tuotteita, jotka kuormittavat luontoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän.  

Ympäristösertifikaatit

Reka Kaapelin tavoitteena on huolehtia toiminnan ympäristönäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti. Tavoitteeseen pyrimme toimivalla toimintajärjestelmällä. Toimintakäsikirjamme täyttää ympäristöasioissa ISO 14001 -standardin (myönnetty Reka Kaapelille 6.9.2018, alkuperäinen myönnetty 7.2.2001).

ISO 14001:2015ISO 14001:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 14001

 

 

RINKI-todistus