Skip to main content

Asennuskaapelit

Reka R-asennuskaapeleissa käytettävät PVC-materiaalit ovat asennusominaisuuksiltaan erinomaisia ja käytössä pitkäikäisiä. Asennuskaapelit eivät levitä paloa. Niiden lyijyttömät PVC-sekoitteet ovat turvallisia normaaleissa käyttöolosuhteissa. Tasapainoisten asennus- ja käyttöominaisuuksiensa vuoksi nämä laadukkaat kaapelit soveltuvatkin erinomaisesti normaalikäyttöön.

Asennuskaapeleiden tai asennusjohtojen käyttökohteet ovat lisääntyneet. Asennuskaapeleiden uusia aluevaltauksia ovat mm. putketon asennus ja valmiiksi putkeen asennettu MMJ. Lisääntyneiden käyttökohteidenkin takia on tärkeää käyttää asennuksissa kaikki vaatimukset täyttävää asennuskaapelia. Valmistamamme MMJ-asennuskaapeli täyttää reilusti uudistuneen SFS 2091 -standardin vaatimukset.

Asennuskaapeleita on saatavilla myös halogeenittomina LiteRex -tuotemerkillä. Vaatimukset halogeenittomien kaapeleiden käyttämiselle asennuksissa ovat lisääntyneet. Uusia käyttökohteita ovat mm. sairaalat ja muut hoitotilat, joissa asennustarvikkeiden halogeenittomuudesta on katsottu olevan merkittävää hyötyä palotilanteessa. Halogeenittomuutta on myös vaadittu SFS 6000:2012 -standardissa (kohta 710.52).

Halogeenittomissa kaapeleissa käytettävät materiaalit ovat helposti kierrätettäviä eivätkä ne sisällä PVC-muovia. Näiden kaapeleiden savunmuodostus palossa on vähäistä eivätkä ne levitä paloa yksittäin tai nipuissa.