Skip to main content

CPR paloluokkavaatimukset EN 50575

Luokka Testausmenetelmät Luokitusperusteet Lisäluokitus
Aca EN ISO 1716 PCS 2,0 MJ/kg(1)  
B1ca


FIPEC20 Scen 2

  ..............................

EN 60332-1-2 H 425 mm

FS 1.75 m jaTHR 1200s 10 MJ ja Huippu-HRR 20 kW ja FIGRA 120 Ws-1


  ................................................

H 425 mm

Savuntuotto (2) ja liekehtivät pisarat/osat (3) ja happamuus (4)

 

 

B2ca

 

FIPEC20 Scen 1


 

  .............................

EN 60332-1-2

FS 1.5 m ja THR1200s 15 MJ ja Huippu-HRR 30 kW ja FIGRA 150 Ws-1 ................................................

H 425 mm

Savuntuotto (2) ja liekehtivät pisarat/osat (3) ja happamuus (4)

 

Cca

FIPEC20 Scen 1 
  .............................

EN 60332-1-2

FS 1.5 m ja THR 1200s 15 MJ ja Huippu-HRR 30 kW ja FIGRA 150 Ws-1

................................................

H≤ 425 mm

Savuntuotto (2) ja liekehtivät pisarat/osat (3) ja happamuus (4)
Dca

FIPEC20 Scen 1

 

 
  .............................

EN 60332-1-2

THR1200s 70 MJ; ja Huippu- HRR 400 kW; ja FIGRA 1300 Ws-1

................................................

H≤ 425 mm

Savuntuotto (2) ja liekehtivät pisarat/osat (3) ja happamuus (4)
Eca EN 60332-1-2 H≤ 425 mm  
Fca Käyttäytymistä ei määritelty    

(1) Koko tuote ilman metalliosia sekä tuotteen mahdolliset ulkoiset komponentit (ts. vaippa).
(2) s1 = TSP1 200 50 m2 ja Huippu-SPR 0,25 m2/s
s1a = s1 ja läpäisevyys EN 61034-2:n mukaisesti 80 %
s1b = s1 ja läpäisevyys EN 61034-2:n mukaisesti 60 % < 80 %
s2 = TSP1 200 400 m2 ja huippu-SPR 1,5 m2/s
s3 = ei s1 tai s2.
(3) FIPEC20 -skenaariot 1 ja 2: d0 = ei liekehtiviä pisaroita/osia 1 200 sekunnissa; d1 = pisaroiden/osien liekehtimisen kestoaika enintään10 s 1 200 sekunnissa; d2 = ei d0 tai d1.
(4) EN 50267-2-3: a1 = johtavuus < 2,5 μS/mm ja pH > 4,3; a2 = johtavuus < 10 μS/mm ja pH > 4,3; a3 = ei a1 tai a2.
Ei ilmoitusta = käyttäytymistä ei määritelty.

TAULUKON LYHENTEIDEN SELITYKSIÄ

PCS Ylempi lämpöarvo
FS Liekin leviäminen (vaurion pituus)
THR1200s Kokonaislämmöntuotto
Huippu HRR Lämmöntuoton huippuarvo
FIGRA Lämmöntuoton kasvunopeutta kuvaava indeksi
H Liekin leviäminen

Pääluokkien B1ca, B2ca, Cca, Dca yhteydessä käytettävien lisäluokkien selitykset

SAVUTIHEYS
s1 kaapelista saa vapautua hyvin rajoitettu määrä savua
s2 kaapelista saa vapautua rajoitettu määrä savua
s3 ei vaatimuksia savun vapautumiselle, mutta ominaisuus testata

PALAVAT PISARAT
d0 kaapelista ei saa pudota palavia pisaroita tai partikkeleita
d1 kaapelista saa pudota rajoitettu määrä palavia pisaroita tai partikkeleita
d2 ei rajoituksia palavien pisaroiden ja partikkelien putoamiselle, mutta ominaisuus testataan.

HALOGEENITTOMUUS
a1 kaapelista saa vapautua hyvin rajoitettu määrä happoja ja syövyttäviä palokaasuja
a2 kaapelista saa vapautua rajoitettu määrä happoja ja syövyttäviä palokaasuja
a3 ei vaatimuksia happojen ja syövyttävien palokaasujen vapautumiselle, mutta ominaisuus testataan.

Pääluokissa Eca ja Fca ei käytetä mitään lisäluokkia.