Skip to main content

Ohjaus- ja instrumentointikaapelit

Reka Kaapelin ohjauskaapelit soveltuvat kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Ne ovat laadukkaita normaalikäyttöön soveltuvia kaapeleita, joissa käytetään lyijyttömiä PVC-sekoitteita.

Ohjauskaapeleita on saatavilla myös halogeenittomina Reka R-tuotemerkillä. Halogeenittoman ohjauskaapelin savunmuodostus palossa on vähäistä eikä se levitä nipussa paloa. Vaatimukset halogeenittomien kaapeleiden käyttämiselle asennuksissa ovat lisääntyneet. Uusia käyttökohteita ovat mm. sairaalat ja muut hoitotilat, joissa asennustarvikkeiden halogeenittomuudesta on katsottu olevan merkittävää hyötyä palotilanteessa. Halogeenittomuutta vaaditaan lisääntyvässä määrin myös SFS 6000:2012 -standardissa.

Halogeenittomat instrumentointikaapelit soveltuvat kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Instrumentointikaapeleita käytetään automaatio-, instrumentointi- ja prosessinohjausjärjestelmien tiedonsiirtoon sekä merkinanto- ja valvontajärjestelmiin.

Valmistamme nykyään kaikki instrumenttikaapelimme halogeenittomina versioina. Halogeenittomissa instrumentointikaapeleissa käytettävät materiaalit ovat helposti kierrätettäviä eivätkä ne sisällä PVC-muovia. Näiden kaapeleiden savunmuodostus palossa on vähäistä eivätkä ne levitä paloa yksittäin tai nipuissa. Halogeenittomia instrumentointikaapeleita suositellaan käytettäväksi tiloissa, joissa on paljon ihmisiä ja evakuointi on hankalaa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut, vanhainkodit, ravintolat ja julkiset rakennukset.