Skip to main content

Vastuullisuus

Reka Kaapelissa johtaminen koostuu laatujohtamisesta, ympäristönsuojelusta, riskienhallinnasta, turvallisuusjohtamisesta ja työhyvinvoinnista.

Tuotamme kaapelimme turvallisessa työympäristössä. Lainsäädäntö ja standardit asettavat  valmistukselle minimitason. Tavoitteemme on ylittää se kehittämällä toimintaamme jatkuvasti. Sitoudumme toimittamaan testattuja, asiakkaan vaatimukset täyttäviä, luotettavia ja pitkäikäisiä kaapeleita. Ne täyttävät RoHS-direktiivin 2011/65/EU (Restriction of Certain Hazardous Substances - Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen). Olemme myös huolehtineet jatkokäyttäjänä REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 täyttymisestä, eivätkä materiaalimme sisällä REACH-asetuksen ns. kanditaattilistan (SVHC) aineita.

Tuotteemme eivät sisällä vaarallisia kemikaaleja. Tarjoamme halogeenittomia ratkaisuja perinteisten PVC-kaapeleiden rinnalla. Hankimme raaka-aineet yrityksiltä, jotka tiedostavat ja ottavat huomioon oman toimintansa ympäristövaikutukset. Kehitämme tuotteita, jotka kuormittavat luontoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän. 

Englanninkielisessä versiossa REACH asetus on (EC) N:o 1907/2006

Lataa REACH- ja RoHS-vaatimustenmukaisuustodistus PDF