Skip to main content

Vastuullisuus

Reka Kaapelissa johtaminen koostuu laatujohtamisesta, ympäristönsuojelusta, riskienhallinnasta, turvallisuusjohtamisesta ja työhyvinvoinnista.

Tuotamme kaapelimme turvallisessa työympäristössä. Lainsäädäntö ja standardit asettavat  valmistukselle minimitason. Tavoitteemme on ylittää se kehittämällä toimintaamme jatkuvasti. Sitoudumme toimittamaan testattuja, asiakkaan vaatimukset täyttäviä, luotettavia ja pitkäikäisiä kaapeleita. Ne täyttävät RoHS-direktiivin 2011/65/EU (Restriction of Certain Hazardous Substances - Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen). Olemme myös huolehtineet jatkokäyttäjänä REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 täyttymisestä, eivätkä materiaalimme sisällä REACH-asetuksen ns. kanditaattilistan (SVHC) aineita.

Tuotteemme eivät sisällä vaarallisia kemikaaleja. Tarjoamme halogeenittomia ratkaisuja perinteisten PVC-kaapeleiden rinnalla. Hankimme raaka-aineet yrityksiltä, jotka tiedostavat ja ottavat huomioon oman toimintansa ympäristövaikutukset. Kehitämme tuotteita, jotka kuormittavat luontoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän.

ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -sertifikaattimme kattavat kaikki valmistamamme pien-, keski- ja suurjännitekaapelimme ja lisäksi kaikki prosessimme ja toimintomme Hyvinkäällä, Keuruulla ja Riihimäellä.

Englanninkielisessä versiossa REACH asetus on (EC) N:o 1907/2006

Lataa REACH- ja RoHS-vaatimustenmukaisuustodistus PDF

Arvioimme vastuullisuutemme tasoa vuosittain kansainvälisellä EcoVadis-järjestelmällä. EcoVadis on riippumaton CSR (Corporate Social Responsibility) arviointitaho, joka arvioi ympäristövastuullisuutta, työelämän käytäntöjä, toiminnan eettisyyttä ja kestävää hankintaketjua. Arviointikriteerit perustuvat kansainvälisiin yritysvastuukriteereihin, kuten GRI, YK:n Global Compact:n ja ILO:n periaatteisiin, ja ISO 26000 -standardiin.

Olemme saavuttaneet kultatason luokituksen kahtena viimeisenä vuotena, josta olemme ylpeitä ja iloisia. Vastuullisuus on tavoitteiden mukaisia päivittäisiä tekoja, jotka mahdollistuvat hyvin suunniteltujen prosessien myötä.

EcoVadis certificateEcoVadis certificate

 

 

 

 

Lataa PDF

 

EcoVadis scorecardEcoVadis scorecard

 

 

 

 


 

Lataa PDF

 

Green label Certificate of appreciationGreen label Certificate of Appreciation

 


  

Lataa PDF